Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolainen:

Suomi jatkaa naisten ja tyttöjen asialla

Suomen kehityspolitiikan toteutusta arvioiva Kehityspoliittinen toimikunta julkaisi keskiviikkona arvioraporttinsa, jossa paneudutaan naisten ja tyttöjen aseman edistämiseen. Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolainen vastasi toimikunnan suosituksiin ja lupasi, että Suomi jatkaa aktiivista linjaansa sukupuolten välisen tasa-arvon sekä erityisesti seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien ajamisessa.

Naisten ja tyttöjen asema ja oikeudet ovat Suomen kehityspolitiikan kärkitavoite, jota ilman muita kestävän kehityksen tavoitteita on mahdoton saavuttaa.  Kehityspoliittisen toimikunnan julkaisema Suomen kehityspolitiikan tila 2018 -arvioraportti kiittää tahtoa ja osaamista, jota Suomesta löytyy tällä saralla läpi koko kehityspolitiikan kentän.  Raportti kehottaa kuitenkin lähestymään naisten ja tyttöjen asemaa nykyistä laajemmasta näkökulmasta ja huomioimaan paremmin esimerkiksi iän tai vammaisuuden tuomat haavoittuvuudet.

”Ulkoministeriö on tietoinen näistä haasteista ja sitoutunut kehittämään läpileikkaavien tavoitteiden toimeenpanoa ja seurantaa. Tavoitteisiin liittyvää ohjeistusta, koulutusta ja työkaluja ollaankin parhaillaan päivittämässä”, vahvistaa ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolainen.

Suomi on toiminnassaan painottanut erityisesti naisten seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia sekä ollut aktiivisesti mukana muun muassa teemalle omistautuneessa She Decides -liikkeessä. Huhtikuussa Suomi esimerkiksi järjesti liikkeen keskustelutilaisuuden Maailmanpankkiryhmän kokousten yhteydessä Washingtonissa. Virolainen lupaa, että raportin suosituksen mukaisesti Suomi tulee toimimaan samoilla linjoilla jatkossakin. Erityistä huomiota Suomi kiinnittää haavoittuvimpien ryhmien asemaan ja tyttöjen oikeuksiin päättää omasta kehostaan ja tulevaisuudestaan.

Tasa-arvo mukana kaikessa

Kritiikkiä vuosiraportti suuntaa erityisesti kehitysrahoituksen määrään ja kohdennukseen. Raportti toivoo aikataulua kehitysavun nostamiselle 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta ja esittää, että sukupuolten tasa-arvon tulisi olla joko merkittävä osa- tai pääasiallinen tavoite 85 prosentissa kaikista uusista ohjelmista vuoteen 2020 mennessä.

Ministeri Virolaisen mukaan Suomi tukee EU:n toimintasuunnitelmaa, johon luku tasa-arvon tavoiteosuudesta perustuu.

”Kunnianhimoisten tavoitteiden asettaminen on hyvä lähtökohta. Yhtä tärkeää on, että tavoitteet muuttuvat konkreettisiksi tuloksiksi. Suomi panostaa tasa-arvon edistämiseen siten, että se on sekä painopiste että läpileikkaava tavoite. Pidämme tärkeänä tasa-arvon edistämistä kaikessa yhteistyössä.”

Vuosiraportti esittää, että myös yksityissektorin instrumentteja ja finanssisijoituksia tulisi tarkastella aiempaa johdonmukaisemmin sukupuolinäkökulmasta, koska niiden rooli kehityspolitiikassa on kasvanut. Virolainen painottaa, että naisten ja tyttöjen oikeudet otetaan lähtökohtaisesti huomioon kaikissa rahoituspäätöksissä ja ne sisältyvät myös kehitysrahoitusyhtiö Finnfundin omistajaohjaukseen. Lisäksi sijoitusten valmistelussa ja seurannassa otetaan tänä vuonna käyttöön OECD:n mukaiset tasa-arvon seurantaluokitukset.

Myös Suomen kansainvälinen työ naisten taloudellisen aseman ja kauppaan liittyvän tasa-arvon parantamiseksi jatkuu, ministeri lupaa.

”Suomi jatkaa aktiivista työtä sekä EU:ssa että kansainvälisissä kauppa- ja kehitysjärjestöissä. Valmisteilla on muun muassa tuki Kansainvälisen kauppakeskuksen ICT:n sekä YK:n kauppa- ja kehitysjärjestön UNCTADin kauppaa ja tasa-arvoa koskevaan työhön.”

Kehityspoliittinen toimikunta on Suomen kehitysyhteistyötä ja kehityspolitiikkaa seuraava ja arvioiva elin, jonka valtioneuvosto asettaa hallituskausittain. Sen jäsenet edustavat kaikkia poliittisia puolueita, etu- ja kansalaisjärjestöjä sekä akateemista maailmaa.

kestävä kehitys
sosiaalinen sukupuoli