Finland delar ut världens största teknologipris


Nästa år delas världens största teknologipris ut i Finland. "Millennium Technology Prize" utdelas för en innovation som främjar livskvaliteten eller den ekonomiska utvecklingen.

"Målet är att få såväl medborgarna som samhällets beslutsfattare att inse hur central teknologins roll är i dagens kunskapssamhälle", säger ordföranden för stiftelsen Finlands teknologipris, bergsrådet Jaakko Ihamuotila.

Tekniken har blivit vardag. Den har som syfte att tjäna människan, och den strider inte mot den samhällshumanistiska kulturen. Samtidigt påminner priset även om att Finland är ett av de ledande länderna på detta område. Ihamuotila berättar att statsminister Paavo Lipponen i samband med att stadgarna undertecknades konstaterade att vi, eftersom även Finland utnyttjar internationell teknologi, är skyldiga världen detta pris.

Det internationella priset utdelas för första gången den 15 juni 2004. "Då visar sig Finland från sin vackraste sida", motiverar Ihamuotila tidtabellen.


Stiftelsen Finlands teknologipris pressmeddelande