Suomi järjestää kansainvälisen konferenssin Afganistanin kehitysavun koordinoimiseksi

Suomi järjestää Afganistan-apukonferenssin yhdessä Afganistanin hallituksen ja YK:n kanssa Genevessä marraskuussa. Konferenssissa kansainvälisen yhteisön ja Afganistanin hallituksen on määrä sitoutua yhteisiin tavoitteisiin ja keinoihin Afganistanissa tehtävästä kehitysyhteistyöstä vuosina 2021–2024.

Afganistanin vakauttaminen ja kehitys ovat Suomen ja koko kansainvälisen yhteisön ensisijaisia tavoitteita. Ministeritasoisessa apukonferenssissa koordinoidaan Afganistanissa vuosina 2021–2024 tehtävää kehitysyhteistyötä, jolla vaikutetaan epävakauden juurisyihin.

Epäonnistuminen Afganistanin vakauttamispyrkimyksissä toisi mukanaan uhkia, jotka kansainvälinen yhteisö haluaa välttää. Tästä syystä avun koordinointi on tärkeää ja kaikkien toimijoiden yhteinen etu.

Suomelle tärkeää demokratian, oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien edistäminen Afganistanissa

”Konferenssin järjestäjänä voimme vaikuttaa siihen, että Suomelle ja avunantajayhteisölle keskeiset arvot ja tavoitteet tulevat huomioiduiksi. Korostamme demokratian, oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien, etenkin naisten ja tyttöjen oikeuksien, edistämistä Afganistanissa”, painottaa kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari.

Konferenssin järjestäminen myös vahvistaa Suomen asemaa olennaisena toimijana kansainvälisissä suhteissa ja lujittaa Suomen ulkopoliittisia yhteyksiä.

Neljän vuoden välein järjestettävä konferenssi pidettiin viimeksi Brysselissä vuonna 2016.

Suomen tuki Afganistanille

Afganistan on Suomen eniten tukea saava kehitysyhteistyön kumppanimaa. Suomi on osallistunut Afganistanin vakauttamis-, jälleenrakennus- ja kehitystoimiin vuodesta 2002 lähtien. Vuosien 2017–2020 aikana Suomi on sitoutunut tukemaan Afganistania vuosittain noin 28 miljoonalla eurolla.

Suomi ja EU painottavat naisten ja tyttöjen aseman edistämistä Afganistanissa.

Naisten oikeudet ja sananvapaus ovatkin parantuneet Afganistanissa osittain Suomen tekemän työn avulla. Esimerkiksi naisten osallistuminen yhteiskunnalliseen päätöksentekoon on kasvanut ja syrjiviä lakeja on uudistettu.

Lisätietoja: yksikönpäällikkö Titta Maja, eteläisen Aasian yksikkö, puh. +358 50 358 7247

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa
etunimi.sukunimi@formin.fi