Suomi ihmisoikeusjärjestöjen kuultavana

Suomi osallistuu 8. syyskuuta kansainvälisten ihmisoikeusjärjestöjen kuulemistilaisuuteen, jossa YK:n ihmisoikeusneuvostoon kaudelle 2022 – 2024 ehdolla olevat maat vastaavat kansalaisten, järjestöjen ja valtioiden kysymyksiin.

Tilaisuuden järjestävät ihmisoikeusjärjestöt International Service for Human Rights (ISHR) ja Amnesty International. Virtuaalisesti järjestettävässä tilaisuudessa ehdokasmaat esittelevät teemansa ja tavoitteensa jäsenyydelle. Lisäksi kansalaiset, kansalaisjärjestöt ja valtioiden edustajat esittävät ehdokasmaille kysymyksiä maiden ihmisoikeustilanteesta ja jäsenyyssitoumuksista.

Suomea tilaisuudessa edustaa Suomen pysyvä edustaja YK:ssa, suurlähettiläs Jukka Salovaara. Osallistumalla tilaisuuteen Suomi osoittaa sitoutumisensa mahdolliseen jäsenyyteen ihmisoikeusneuvostossa, ihmisoikeuksiin ja vuoropuheluun kansalaisyhteiskunnan kanssa. Ilman kansalaisyhteiskunnan, tutkimuslaitosten, toimittajien ja yritysten panosta monenvälinen kansainvälinen järjestelmä ei toimisi. Suomi jatkaa näiden toimijoiden kuulemista ja osallistamista työssä ihmisoikeuksien puolustamiseksi, mikäli tulee valituksi ihmisoikeusneuvoston jäseneksi kaudelle 2022–2024.

Ilmastonmuutoksen ja digitalisaation ihmisoikeusvaikutukset Suomen kampanjan ytimessä

Suomen kampanjateemoja ovat naisten ja tyttöjen oikeudet, uudet teknologiat ja digitalisaatio, ilmastonmuutos sekä koulutus ihmisoikeutena. Suomi keskittyy edelleen vammaisten henkilöiden, alkuperäiskansojen ja HLBTI-henkilöiden oikeuksiin. Tärkeässä roolissa ovat myös multilateralismin puolustaminen lisääntyviltä heikentämispyrkimyksiltä sekä kansalaisyhteiskunnan osallistumismahdollisuuksien lisääminen YK-toiminnassa. Suomi tukee sitä, että YK:n ihmisoikeusneuvosto ottaa jatkossakin kantaa maatilanteisiin.

Kampanjassa on kiinnitetty huomiota erityisesti uusien teknologioiden ja digitalisaation mukana tuomiin mahdollisuuksiin sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ihmisoikeuksille. Nämä kokonaisuudet vaikuttavat kaikkien ihmisten hyvinvointiin. Lisäksi tasa-arvoinen pääsy koulutuksen äärelle mahdollistaa ihmisiä toimimaan ihmisoikeuksien ja kestävän kehityksen toteutumiseksi. Suomella on näillä osa-alueilla osaamista, jota voimme hyödyntää myös ihmisoikeusneuvoston työssä.

YK:n ihmisoikeusneuvostossa on 47 jäsentä, kolmannes jäsenistä vaihtuu vuosittain. Suomi on toiminut ihmisoikeusneuvostossa yhden vuoden ajan vuosina 2006–2007. Lokakuun vaaleissa on ehdolla 19 valtiota, vapaita paikkoja on 18. Länsimaiden ryhmässä (Western European and Others Group, WEOG) ei ole kilpailutilannetta: kolmelle paikalle ovat ehdolla Suomi, Luxemburg ja Yhdysvallat. Jokainen ehdokas tarvitsee vähintään 97 ääntä tullakseen valituksi neuvostoon. Ihmisoikeusneuvostovaali järjestetään YK:n yleiskokouksessa New Yorkissa 14. lokakuuta.

Seuraa kuulemistilaisuutta ISHR:n Youtube-kanavalla(Linkki toiselle web-sivustolle.) keskiviikkona 8. syyskuuta kello 16 – 18.30 Suomen aikaa. Tilaisuuden voi katsoa jälkikäteen tallenteena samasta linkistä.