Suomi haluaa olla edelläkävijä tasa-arvoa edistävässä ilmastopolitiikassa

Kansainvälisenä tyttöjen päivänä kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari ja lukiolainen Priya Härkönen nostavat esiin tyttöjen ja naisten merkitystä ilmastopolitiikassa.

Kuva: Petri Krook

Priya Härkönen, 16, tekee tänään työtä ministeri Ville Skinnarin rinnalla osana Plan International -järjestön tempausta, jossa tytöt eri puolilla maailmaa valtaavat yhteiskunnallisia johtopaikkoja. Valtauksen teemana on ilmastonmuutos.

”Valtauspäivänäni haluan tuoda esille ilmastonmuutoksen negatiiviset vaikutukset tyttöjen oikeuksiin sekä kertoa, miksi on tärkeää toimia nyt ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi”, lukion ensimmäistä luokkaa käyvä Härkönen kertoo.

Ilmastonmuutoksen vaikutuksista kärsivät erityisesti haavoittuvat ryhmät, kuten maailman köyhimmissä maissa elävät tytöt. Kun viljasato epäonnistuu, näkyy se usein ensimmäisenä tyttöjen lautasilla tai toimeentulossa. Kuivuuden ja muiden sään ääri-ilmiöiden seurauksena tyttöjen kotitöihin käyttämä aika pitenee ja on pois heidän koulunkäynnistään. Luonnonkatastrofit ja epävakaat olosuhteet lisäävät esimerkiksi seksuaalisen väkivallan ja hyväksikäytön riskiä sekä lapsiavioliittoja.

Ministeri Skinnari korostaa tasa-arvon merkitystä osana YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 –tavoitteita, jotka ohjaavat myös Suomen kehityspolitiikkaa:

”Ilmastonmuutos on yksi suurimmista Agenda 2030 -tavoitteita uhkaavista tekijöistä. Tasa-arvon vahvistuminen sen sijaan edistää muita kestävän kehityksen tavoitteita. Tavoitteita tulee edistää toistensa kanssa samanaikaisesti, ja varmistaa että myös heikoimmassa asemassa olevat ryhmät saavat äänensä kuuluviin”, ministeri sanoo.

Tytöt osa ilmastokriisin ratkaisua

Naisten ja tyttöjen aseman parantaminen kuuluu Suomen kehitysyhteistyön kärkiteemoihin. Tyttöjen päivänä ministeri Skinnari ja Härkönen nostavat yhdessä esiin tasa-arvon merkitystä ilmastotoimissa sekä naisten ja tyttöjen kuulemista ilmastopolitiikan eri osa-alueilla.

”Suomi on kunnianhimoisella ilmastopolitiikallaan edelläkävijä, ja meille on tärkeää edistää tasa-arvoa myös ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen liittyvässä päätöksenteossa sekä ilmastorahoituksessa”, toteaa ministeri Skinnari.

Paikallistasolla usein juuri naisilla on keskeinen rooli ja osaamista esimerkiksi metsien ja muiden paikallisten luonnonvarojen hallinnassa sekä maataloudessa. Kansainvälisissä neuvotteluissa naiset ovat harvoin delegaatioiden johdossa.

”Tytöt ovat osa ilmastokriisin ratkaisua, joten myös heidän koulutuksensa on tärkeää. Koulutetut tytöt voivat tarjota kykynsä ja tietonsa osaksi päätöksentekoa, mikä vahvistaa heidän yhteisöjensä ja yhteiskuntien sopeutumista ilmastonmuutokseen”, muistuttaa Härkönen.

Härkönen osallistuu tyttöjen päivän kuluessa ministerin työpäivään liittyviin kokouksiin ja tilaisuuksiin sekä eduskunnassa että ulkoministeriössä. Päivän aikana Härkönen tapaa myös muun muassa tasa-arvosuurlähettiläs Katri Viinikan sekä tasa-arvoneuvonantaja Eeva-Maria Mikkonen-Jeanneretin.