Finland aktuellt vid toppmötet om informationssamhället

Finlands modell för informationssamhället har väckt intresse vid WSIS, FN:s toppmöte om informationssamhället i Genève, och vid det forum som anordnas i anslutning till toppmötet. Som "särskilda gäster" till forumet inbjöds fyra länder för att tjäna som exempel för utvecklingen av informationssamhället i respektive världsdel, nämligen Bolivia, Malaysia, Mali och Finland.

President Tarja Halonen var första talare vid WSIS session då mötet inleddes onsdagen den 10 december. Hon betonade att trots att varje land bygger informationssamhället från sina egna utgångspunkter är värdegrunden dock den samma; mänskliga rättigheter och yttrandefriheten utgör grunden för ett informationssamhälle där människorna har rätt att utan hinder ta emot, bearbeta och vidarebefordra information.

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Paula Lehtomäki representerade Finland vid en paneldebatt, där man jämförde erfarenheterna av utvecklingen inom informationssamhället i de fyra inbjudna länderna. Hon konstaterade att informationssamhället inte är en export- eller importvara, men att Finland är redo att dela med sig av sina erfarenheter. Finlands modell av informationssamhället grundar sig på de bästa dragen i det traditionella nordiska välfärdssamhället, dvs. jämlikhet, ömsesidigt förtroende, en hög utbildningsnivå och ett kraftigt stöd till forskning och utveckling. Dessa värderingar ger en god bas för nyskapande verksamhet och utnyttjande av datateknik för hela samhällets väl.

I anslutning till mötet redogör Finland för dessa ämnen även vid en utställning som producerats av utrikesministeriet. Utgångspunkten för denna är Manuel Castells och Pekka Himanens synpunkt att Finlands utveckling från ett jordbruksland till ett ledande informationssamhälle på hundra år innehåller vissa aspekter som utvecklingsländerna kan dra lärdom av. Vid utställningen dryftade forskare som representerade olika utvecklingsländer det finska exemplets lämplighet för deras egna länder.

Som särskild gäst vid forumet i anslutning till toppmötet hade Finland även en möjlighet att redogöra för olika aspekter av sitt informationssamhälle vid en paneldebatt. I denna deltog ministrarna Paula Lehtomäki och Leena Luhtanen, direktören för programmet för informationssamhället Katrina Harjuhahto-Madetoja, generaldirektör Vappu Taipale, direktör Erkki Ormala från Nokia och professor Kaarle Nordenstreng.

Minister Lehtomäki deltog även i en paneldebatt om regionala strategier för informationssamhället och talade om Europeiska unionens eEurope-program och dess kopplingar till Finlands eget program för informationssamhället.

Global.finland.fi:s rapport om Finlands forum (på finska)(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Formin.finland.fi/wsis

Presidentens tal(Linkki toiselle web-sivustolle.)

YK
tietoyhteiskunta