Finland accepterar inte resultatet från framtidskonventet

Helsingfors (FNB)
Slutresultatet från EU:s framtidskonvent representerar inte en gemensam vision. De slutliga avgörandena om hur EU:s institutioner skall reformeras måste därför ske först vid EU:s regeringskonferens, sade statsminister Anneli Jäätteenmäki (c) på fredagen sedan hon redogjort inför riksdagens stora utskott för de frågor som tas upp vid EU-toppmötet i Thessaloniki.

Förslagen om en permanent ordförande för Europeiska rådet och om EU-kommissionen uppfattade hon som särskilt problematiska. Hon ville inte gå in på detaljer, eftersom konventets slutgiltiga förslag ännu inte föreligger i skriftlig form.

Jäätteenmäki lovade att regeringen genast i början av höstsessionen ger riksdagen en redogörelse för de frågor som kommer upp vid regeringskonferensen. På så sätt kan riksdagen studera och behandla föreslagen.

Jäätteenmäki trodde att Finland får större möjligheter till inflytande vid regeringskonferensen än i konventet. Finland var inte representerat i konventets presidium. Vid regeringskonferensen kan man däremot ingå kompromisser. Om man hade gett efter redan nu skulle det ha lett till dubbla eftergifter, sade statsministern.

Finland, Österrike och Portugal meddelade vid konventets sista möte att de inte delar majoritetens åsikter, men de små ländernas gemensamma front sprack alldeles på slutet.

- Det är naturligtvis beklagligt, men Finland har hela tiden utgått från att de slutgiltiga avgörandena sker vid regeringskonferensen, sade Jäätteenmäki.

Konventets ordförande Valéry Giscard d'Estaing presenterar resultaten vid toppmötet i Thessaloniki, men det är inte meningen att man där behandlar innehållet. Vid toppmötet skall man bara besluta om tidsschemat för regeringskonferensen.

Konventet kan slutföra sitt arbete först i juli. Under de återstående mötena skall man endast behandla utkastets tredje del, som innehåller juridiska och tekniska bestämmelser. Finland utgår från att konventet inte ges mer tid att behandla institutionerna eller utrikes- och säkerhetspolitiska.

Jäätteenmäki ville inte betygsätta konventet eller dess ordförande, men påpekade att det har åstadkommit mycket nyttigt, till exempel föreslagit en officiell ställning för stadgan om grundläggande rättigheter.

Vid toppmötet i Thessaloniki behandlas också säkerheten till sjöss. Det tänker Jäätteenmäki hålla ett tal om. Däremot har Finland inte nått någon överenskommelse med Italien om EU:s livsmedelsmyndighet. Därför är det osäkert om ärendet överhuvudtaget tas upp på toppmötet.


Frukost med Tony


Toppmötet blir inte den enda programpunkten för Jäätteenmäki under hennes vistelse i Thessaloniki. Före toppmötet, deltar hon på torsdag i ett möte för de europeiska liberala och demokratiska partierna. Också de socialistiska och konservativa partierna håller motsvarande möten.

På fredag morgon skall Jäätteenmäki träffa Storbritanniens premiärminister Tony Blair. De har för avsikt att stifta bekantskap med varandra och diskutera konventsfrågor.

Det egentliga toppmötet avslutas på midsommaraftonen, det vill säga på fredag kväll då Greklands premiärminister Kostas Simitis ger en middag. Statsministern reser tillbaka till Finland senare på kvällen, men president Tarja Halonen stannar i Thessaloniki på lördag då det ordnas ett toppmöte om situationen på västra Balkan.

Samtidigt som middagen hålls skall det i Thessaloniki ordnas en midsommarfest som blir en blandning av finländska, svenska och estländska traditioner. (FNB)


EU