Finland överlämnade terrorismrapport till FN

Finland överlämnade strax före jul den 21 december 2001 till FNs säkerhetsråds kommitté mot terrorim (CTC) en rapport över de nationella åtgärder, vilket grundar sig på säkerhetsrådets resolution 1373 (2001).

Finlands rapport mot terrorism (FN 1373)

YK
ihmisoikeudet
kriisinhallinta