Suomen tuella parempaa sanitaatiota Afganistaniin

Suomen tuella parempaa sanitaatiota Afganistaniin

Unicefin Afganistanissa toteuttama WASH-ohjelma on onnistunut parantamaan satojen tuhansien ihmisten juomaveden laatua, sanitaatiota ja hygieniaa. Suomi tuki ohjelmaa vuosina 2017̶ 2018 kahdella miljoonalla eurolla.

Unicefin Afganistanissa toteuttaman WASH-ohjelman (Water Supply, Sanitation and Hygiene) budjetti vuonna 2018 oli 20 miljoonaa dollaria. Valtaosa Suomen rahoituksesta eli 1,6 miljoonaa dollaria ohjattiin sanitaation kehittämiseen.

 

Koulujen vesi- ja sanitaatiohuollon parannuksista hyötyi vuonna 2018 noin 15 000 oppilasta. Kuva: Unicef Afganistan

Hankkeen budjetista kaksi kolmasosaa käytettiin kehityshankkeisiin ja kolmasosa humanitaariseen työhön. Humanitaarisen avun saajia WASH-ohjelmassa oli viime vuonna 1,9 miljoonaa ihmistä. Humanitaarisen osuuden suuruutta selittää Afganistania viime vuonna kohdannut erittäin paha kuivuus. Suomen rahoitusta  WASH-ohjelmassa ei käytetty humanitaariseen apuun.

Puhtaalla vedellä poliota vastaan

 

Huonolaatuisesta vedestä johtuvat sairaudet aiheuttavat toiseksi suurimman osan alle viisivuotiaiden lasten kuolemantapauksista Afganistanissa. Juomakelpoisen veden ja sanitaation puute sekä riittämätön hygienia edesauttavat myös polion leviämistä.

 

Kandaharin kaupunkia ympäröivillä slummialueilla on löydetty kymmeniä polioviruksia. Helmandin maakunta kuuluu myös korkean polioriskin alueeseen.

 

Noin viidennes maaseudun väestöstä elää ilman sanitaatiotiloja. Tilanne aiheuttaa lähiympäristön kuormittumista eloperäisellä jätteellä, jolloin maaperä ja vesistö saastuvat.

 

Maaseudun vesihuollon kehittämisessä hyödynsaajia oli lähes 200 000. Vesipumppujen tekniikassa suosittiin aiempaa selvästi enemmän aurinkovoimaa ja hyödynnettiin gravitaatiota, eli käytännössä korkeuseroja vuoristoisilla alueilla. Uuden tekniikan osuus nousi peräti 81 prosenttiin. Käsikäyttöisten vesipumppujen määrä vastaavasti väheni selvästi.

 

Runsas viidennes kehityspuolen rahoitusosuudesta ohjattiin sanitaation kehittämiseen, jossa hyödynsaaja oli 526 000. Tavoitteena on, että sanitaatio kattaisi koko väestön tarpeet vuonna 2025.

 

Kouluun kuukautistenkin aikana

 

Koulujen vesi- ja sanitaatiohuollon parannuksista hyötyi viime vuonna noin 15 000 oppilasta, heistä alle kolmannes tyttöjä. Merkittävä saavutus oli uudet suositukset, joilla edistetään tyttöjen koulujenkäyntiä kuukautisten aikana. Sanoma ”My menstrutation should not be a barrier for my education” tavoitti peräti 315 000 tyttöä ja 840 naisopettajaa 22 maakunnan alueella.

 

Jonkin verran ohjelman varoja ohjattiin myös terveyskeskusten vesi -ja sanitaatiohuollon parantamiseen sekä kapasiteetin kehittämiseen. Parantuneen hygienian piirissä oli noin 51 500 oppilasta ja 1 100 opettajaa. Kohteista riippuen yhteistyökumppaneina oli kolme eri ministeriötä; maaseudun kehitysministeriö, opetusministeriö ja terveysministeriö. Kansalaisjärjestöillä oli merkittävä rooli toteuttajina.

 

Unicefin WASH-ohjelmaa pystyttiin toteuttamaan lähes kaikissa maakunnissa, myös talebanin vaikutuspiirissä olevilla alueilla.

 

El Nino -ilmiö näkyy Afganistanissa poikkeuksellisen runsaana lumen tulona, mikä aiheuttaa puolestaan runsaita kevättulvia. On siis mahdollista, että WASH-ohjelmassa humanitaarisen avun osuus pysyy lähivuosina suurena heikentäen samalla muiden osa-alueiden tuloksia.

 

Niko Heimola

 

Kirjoittaja työskentelee Afganistanin kehitysyhteistyön vastuuvirkamiehenä ulkoministeriön Amerikan ja Aasian osastolla. Luvut perustuvat Unicefin WASH-ohjelman rahoittajatahoja varten laadittuun vuosiraporttiin.