Suomen rahoittama Coach-ohjelma tukee opettajien täydennyskoulutusta kehittyvissä maissa

Maailmanpankin uuden Coach-ohjelman tavoitteena on parantaa oppimistuloksia tukemalla opettajien ammatillista osaamista kehittyvissä maissa. Suomi tukee Coach-ohjelman globaalia osiota sekä Mosambikissa toteutettavaa pilottia.

Suurin osa maailman lapsista pääsee nykypäivänä kouluun. Puhutaan kuitenkin niin sanotusta globaalista oppimisen kriisistä, koska lapset eivät koulussa opi tulevaisuutensa kannalta tarpeellisia taitoja.

Maailmanpankki arvioi, että jo ennen koronaviruspandemiaa 53 prosenttia kehittyvien maiden 10-vuotiaista lapsista ei osannut lukea ja ymmärtää yksinkertaista tekstiä. Pandemia ja sen mukanaan tuomat koulujen sulkemiset ja taloudelliset vaikeudet ovat entisestään syventäneet oppimisen kriisiä.

Koulutetut ja osaavat opettajat ovat oppimisen kannalta tärkein yksittäinen tekijä. Jotta tuloksia on mahdollista saada aikaan lyhyemmällä aikavälillä, on tärkeää kehittää jo työssä olevien opettajien ammatillista osaamista. Laadukas ja kaikkien saavutettavissa oleva koulutus on yksi kestävän kehityksen keskeisistä tekijöistä.

”Jotta voidaan saavuttaa parempia oppimistuloksia, meidän tulee panostaa erityisesti perustaitojen eli lukemisen, kirjoittamisen ja laskemisen opetukseen. Opettajat tarvitsevat työkaluja myös esimerkiksi oppituntien organisointiin, luokkahuoneessa tapahtuvaan vuorovaikutukseen sekä oppimistulosten arviointiin”, kertoo ulkoministeriön opetusalan neuvonantaja Paula Malan.

Coach-ohjelma vastaa globaaliin oppimisen kriisiin tukemalla opettajia

Coach-ohjelma pureutuu nimenomaan näihin edellä mainittuihin haasteisiin. Sen tavoitteena on auttaa kumppanimaita suunnittelemaan, toimeenpanemaan ja arvioimaan korkealaatuisia opettajien täydennyskoulutusohjelmia, jotka perustuvat hyväksi todettuihin käytäntöihin ja tutkimustuloksiin.

Ohjelmassa kehitetään niin opettajien henkilökohtaista valmennusta (coaching) kuin muita täydennyskoulutuksen muotoja kuten esimerkiksi ryhmäkoulutusta, koulukohtaista koulutusta ja opettajien itseopiskelua. Tuloksekkaan täydennyskoulutuksen tulee kaikissa tapauksissa pohjautua neljään ohjaavaan periaatteeseen, jotka ovat: 1) räätälöity, 2) käytännönläheinen, 3) fokusoitu ja 4) jatkuva.

Työtä tehdään yhtäältä laatimalla kumppanimaiden käyttöön erilaisia työkaluja ja ohjeistuksia, joilla muun muassa neuvotaan, kuinka opettaa perustaitoja, tunnistaa opettajien ammatillisen kehityksen tarpeet, järjestää tehokas opettajien ryhmävalmennus tai arvioida olemassa olevan täydennyskoulutusjärjestelmän toimivuutta. Toisaalta maille annetaan suoraa teknistä tukea paikan päällä, kun ne uudistavat ja kehittävät omia opettajien täydennyskoulutusjärjestelmiään.

 

Iloisesti osoittava mies pukupaidassa etualalla. Lapsia istuu pulpeteissa, lapsilla valkoiset lyhythihaiset kauluspaidat päällä.
Coach-ohjelmalla kehitetään opettajien luokkahuoneessa käyttämiä pedagogisia taitoja. Kuva: Dominic Chavez / Maailmanpankki

Coach-ohjelmaa pilotoidaan vuosina 2020–2024. Pilottivaiheen jälkeen aineistot ja menetelmät tuodaan laajemmin kaikkien kehittyvien maiden käyttöön. Yksi pilottimaista on Mosambik, jossa Suomi on pitkään tukenut opetussektorin kehittämistä. Mosambikin Aprender+-ohjelmaa testataan kahdessa provinssissa kahden vuoden ajan Coach-ohjelman periaatteiden mukaisesti: tavoitteena on muun muassa luoda laadukkaat opettajien oppaat lukemisen ja kirjoittamisen opetukseen.

Koulutus on Suomen kehityspolitiikan painopiste

Suomi on tunnettu laadukkaasta koulujärjestelmästään, jonka keskiössä ovat korkeasti koulutetut ja ammattitaitoiset opettajat. Koulutus on siksi myös kehityspolitiikassa luonteva painopiste.

Suomen tavoitteena on parantaa erityisesti tyttöjen ja heikoimmassa asemassa olevien lasten ja nuorten pääsyä laadukkaaseen perus- ja toisen asteen opetukseen. Suomen kehitysyhteistyöllä tuetaan opetusjärjestelmien inklusiivisuutta, vahvistetaan kumppaneiden valmiuksia edistää parempia oppimistuloksia sekä kehitetään oppimisen ja opetuksen menetelmiä ja olosuhteita.

Opettajien koulutusta tuetaan useassa kumppanimaassa korkeakoulujen ja kansalaisjärjestöjen hankkeiden sekä myös kansainvälisten järjestöjen kautta.

Maailmanpankki on Suomelle tärkeä strateginen kumppani, sillä se on opetusalan suurin rahoittaja kehittyvissä maissa.(Linkki toiselle web-sivustolle.) Suomi tukee Coach-ohjelman globaalia osiota sekä Mosambikissa toteutettava pilottia yhteensä 5,5 miljoonalla eurolla. Rahoituksen lisäksi ohjelmassa hyödynnetään suomalaista asiantuntemusta opettajien täydennyskoulutuksesta.

 

Nora Klami

Kirjoittaja työskentelee lähetystöneuvoksena ulkoministeriössä kehitysrahoituksen ja yksityisen sektorin yksikössä.