Suomen puheenjohtajuus Pohjoismaiden ministerineuvostossa alkoi

Suomen puheenjohtajuus Pohjoismaiden ministerineuvostossa alkoi 1.1.2021 ja se kestää koko vuoden. Suomen puheenjohtajuuden päätehtävä on edistää pohjoismaiden pääministereiden hyväksymää visiota: Pohjolasta tulee maailman kestävin ja integroitunein alue vuoteen 2030 mennessä. Toiminnan painopistealat ovat vihreä Pohjola, kilpailukykyinen Pohjola ja sosiaalisesti kestävä Pohjola.

Pohjoismaisen yhteistyön ministeri Thomas Blomqvist

Puheenjohtajuushankkeissaan Suomi tukee muun muassa rakentamisen kiertotaloutta sekä rajat ylittävää digitalisaatiota. Covid-19-kriisin johdosta ajankohtaisia yhteistyöaiheita ovat vapaan liikkuvuuden edistäminen Pohjoismaiden välillä sekä huoltovarmuus ja varautuminen tulevaisuuden kriiseihin.

Ulkoministeriö koordinoi Suomen osallistumista pohjoismaiseen yhteistyöhön

Vuoden 2021 aikana Suomi järjestää yhdessä Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristön kanssa useita pohjoismaisia ministerikokouksia sekä muita virkamieskokouksia. Suomen puheenjohtajakaudelle osuu myös Pohjoismaiden ministerineuvoston 50-vuotisjuhlavuosi.

Pohjoismaiden ministerineuvostossa toimii 12 eri ministerineuvostoa eli kokoonpanoa. Siksi työ ministerineuvostossa sekä alkanut puheenjohtajakausi koskettavat useita ministeriöitä. Suomen pohjoismaisen yhteistyön ministeri on Thomas Blomqvist. Ulkoministeriössä on Pohjoismaisen yhteistyön sihteeristö, joka osaltaan koordinoi Suomen osallistumista pohjoismaiseen yhteistyöhön.

Ministerineuvoston budjetti on noin 130 M€ vuodessa ja Suomen maksuosuus siitä kuudesosa. Lisätietoa yhteistyöstä löytyy Pohjoismaisen ministerineuvoston sihteeristön (Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan)sivuilta(Linkki toiselle verkkosivustolle) .

Twitterissä: @Norden2021(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan)

Tutustu digitaaliseen puheenjohtajuusohjelmaan (norden.org):