Programmet för Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet offentliggjordes i Reykjavik

Finland förbereder sig för att ta över ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2016. Statsminister Juha Sipilä presenterade programmet för Finlands ordförandeskap under Nordiska rådets 67:e session i Reykjavik den 27 oktober.

Norden_logo_sv

  

Vattnet, naturen och människorna

Det nordiska samarbetet är en viktig del av Finlands utrikespolitik och vårt europeiska och internationella samarbete. Målet är ett starkt Norden i ett starkt Europa.

Gemensamma mål och värderingar stärker Nordens ställning som en av världens mest innovativa och konkurrenskraftiga regioner. Samarbetet har långa traditioner och medborgarnas starka stöd.

Huvudteman för Finlands ordförandeskap 2016 är vattnet, naturen och människorna. De tre huvudtemana får stöd av mål gällande avskaffandet av gränshinder, digitalisering och stärkandet av de nordiska ländernas roll i Europeiska unionen.

Finland förespråkar nätverkssamarbete för de gemensamma konkreta målen och projekten. Målet är att göra det nordiska samarbetet intressantare och meningsfullare också ur näringslivets och civilsamhällets synvinkel.

Finland var senast ordförande i Nordiska ministerrådet 2011. Nordiska ministerrådet är de nordiska ländernas officiella samarbetsorgan på regeringsnivå. Rådet söker gemensamma nordiska lösningar med klara positiva effekter för invånarna i de nordiska länderna.

Nästa år kommer det att ha gått 60 år sedan en delegation från Finlands riksdag deltog i Nordiska rådets session för första gången.

Pohjoismaiden ministerineuvosto
pohjoismainen yhteistyö