Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott behandlade Finlands deltagande i internationell krishantering och läget i Ukraina

Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott behandlade Finlands deltagande i internationell krishantering och läget i Ukraina

Statsrådets kommunikationsavdelning
Pressmeddelande 237/2014
6.6.2014

Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott diskuterade det aktuella läget i Ukraina fredagen den 6 juni 2014. Presidentvalet i Ukraina den 25 maj var ett mycket viktigt steg för att stärka legitimiteten i landets politiska strukturer. Valsegraren Petro Porosjenkos presidentinstallation ordnas den 7 juni 2014 i Kiev. Finland företräds vid installationen av utrikesminister Erkki Tuomioja. Det är också viktigt att grundlagsreformen framskrider och att parlamentsval ordnas snarast möjligt.

Finland anser det mycket oroväckande att våldsamheterna i östra Ukraina fortsätter och t.o.m. eskalerar. Finland fördömer tillfångatagandena av OSSE:s observatörer. Finland understryker alla parters, Ryssland medräknat, ansvar när det gäller att stabilisera läget och för att säkerställa det internationella samfundets agerande. Finland understöder ett framskridande enligt OSSE:s färdplan och anser det viktigt att parterna omedelbart vidtar åtgärder för att verkställa det uttalande som förhandlades fram i Genève. Det är viktigt att den nationella dialogen i Ukraina fortsätter. 

Utskottet behandlade också Finlands deltagande i internationell krishantering. Cirka 550 finländska soldater deltar i militära krishanteringsuppdrag. De flesta av dem tjänstgör i UNIFIL-insatsen i Libanon och i ISAF-insatsen i Afghanistan. Finland överväger i detta skede möjligheterna att förlänga sitt deltagande i UNIFIL-insatsen efter att den nuvarande perioden löper ut i maj 2015.

För närvarande arbetar cirka 145 finländska experter med civila krishanteringsuppgifter. De flesta av finländarna tjänstgör i Kosovo, Afghanistan och Georgien. Ukraina har blivit ett nytt fokusområde i och med att en civil OSSE-insats (OSCE Special Monitoring Mission) inrättats i landet.

Finland fortsätter sitt deltagande i det internationella övnings- och utbildningssamarbetet och i snabbinsatsstyrkorna utifrån samma utgångspunkter och mål som tidigare.

Ytterligare information: Terhi Hakala, avdelningschef, tfn 0295 351 300 (läget i Ukraina), Kirsti Kauppi, avdelningschef, tfn 0295 351 561, utrikesministeriet, och Helena Partanen, enhetsdirektör, tfn 0295 140 310, försvarsministeriet (krishantering)