Suomen lanseeraama Ukrainan energiatehokkuusrahasto luo uusia mahdollisuuksia suomalaisyrityksille

Suomen Ukraina-rahaston allekirjoitustilaisuus NEFCO:ssa. Takana ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen ja Ukrainan suurlähettiläs Andrii Olefirov. Edessä NEFCO:n Senior Investment Manager Helena Lähteenmäki, Managing Director Magnus Rystedt sekä ulkoministeriön osastopäällikkö Maimo Henriksson. Kuva: Patrik Rastenberger

Ulkoministeriö ja Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö (Nordic Environment Finance Corporation, NEFCO) allekirjoittivat 29. marraskuuta sopimuksen rahastosta, joka tukee hankkeita, joilla edistetään energiatehokkuutta sekä uusiutuvan energian ja vaihtoehtoisten energialähteiden käyttöä sähkön- ja lämmöntuotannossa Ukrainassa.

Rahasto voi myös tarjota rahoitusta Ukrainan pk-yrityksille sekä yksityisen että julkisen sektorin demonstratiivisille projekteille. Uuden rahaston kokonaisarvo on kuusi miljoonaa euroa.

”Toivomme, että rahasto avaa suomalaisille yrityksille ja muille yhteistyökumppaneille uusia mahdollisuuksia esitellä energiaan liittyviä innovatiivisia ratkaisujaan Ukrainan energiasektorille”, toteaa NEFCO:n Senior Investment Manager Helena Lähteenmäki.

Rahasto on osittain sidottu Suomesta tehtäviin hankintoihin, mikä tarjoaa suomalaisyrityksille mahdollisuuden tarjota asiantuntemusta rahaston tukemien projektien toteutukseen.

”Suomi on yksi maailman johtavista energiatehokkuuden ja uusiutuvien energialähteiden asiantuntijoista, huomauttaa ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen. ”Yhteistyön kautta suomalaisten yritysten kehittämät ratkaisut auttavat Ukrainaa sen energia-alan muutoksessa”.

Suomen ja Ukrainan energiayhteistyö tiivistyy

Ulkoministeriö ja Ukrainan energiatehokkuusvirasto solmivat alkuvuodesta yhteisymmärryspöytäkirjan, jonka tarkoituksena on vahvistaa Suomen ja Ukrainan välistä yhteistyötä. Nyt luotu rahasto tiivistää maiden välistä energiasektorin kanssakäymistä entisestään.

Ukraina on yksi eniten energiaa asukasta kohti kuluttavista maista ja tarvitsee merkittäviä investointeja modernisoidakseen infrastruktuuriaan ja lisätäkseen energiatehokkuuttaan sekä uusiutuvien energialähteiden käyttöä. Tavoitteena on säästää tavanomaisia polttoaine- ja energiaresursseja sekä parantaa ympäristön tilaa. Uusiutuvan energian osuuden Ukrainan kokonaisenergiankulutuksesta odotetaan nousevan vuoden 2016 noin seitsemästä prosentista yhteentoista prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Ukrainan tärkeimpiä uusiutuvia energialähteitä ovat vesi- ja tuulivoima, aurinkoenergia, biomassa, geoterminen energia ja lämpöpumpuilla tuotettu energia.


Alkuperäinen teksti: Lia Oker-Blom/NEFCO(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Lisätiedot:

Helena Lähteenmäki
Senior Investment Manager
NEFCO
+358 10 6180 633
helena.lahteenmaki@nefco.fienergia
kestävä kehitys
ympäristö