Suomen kolmas Naiset, rauha ja turvallisuus –toimintaohjelma julkaistu

Suomen uusi kansallinen Naiset, rauha ja turvallisuus – toimintaohjelma julkaistiin perjantaina 13. huhtikuuta. Toimintaohjelma on Suomen kolmas ja kattaa vuodet 2018–2021. Toimintaohjelman tavoitteena on, että Suomi toimii tuloksellisesti pysyvän rauhan aikaansaamiseksi naisten osallistumista vahvistamalla.

Ulkoministeri Timo Soini ja UN Womenin pääjohtaja Phumzile Mlambo-Ngzuka. Kuva: Marko Huttunen.

Kansallinen toimintaohjelma perustuu YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmalle 1325 ”Naiset, rauha ja turvallisuus”. Päätöslauselman ja sitä seuranneiden täydentävien päätöslauselmien päätavoitteina on vahvistaa naisten roolia ja päätösvaltaa konfliktien ehkäisyssä, ratkaisemisessa ja rauhanrakentamisessa sekä lisätä merkittävästi naisten turvallisuutta ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Tämän lisäksi myös miesten ja poikien erityistarpeet tulisi ottaa huomioon.

Uusi kansallinen toimintaohjelma perustuu edellisistä ohjelmista saatuihin kokemuksiin. Toimintaohjelmalla tavoitellaan konkreettista edistymistä neljässä päätavoitteessa:

  1. Naisten merkityksellisen osallistumisen ja sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen vahvistaminen rauhanvälityksessä, rauhanprosesseissa ja siirtymäprosesseissa
  2. Naisten merkityksellisen osallistumisen vahvistaminen konfliktien ehkäisyssä ja rauhanrakentamisessa
  3. Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen turvallisuussektorilla ja kriisinhallinnassa
  4. Naisten ja tyttöjen suojelun ja oikeuksien toteutumisen ja tarpeisiin vastaamisen vahvistumista kriiseissä.

Toimintaohjelman julkaisutilaisuudessa puhunut ulkoministeri Timo Soini nosti puheenvuorossaan esiin Suomen hyvän edistymisen useilla toimintaohjelman sektoreilla, muun muassa rauhanvälityksessä ja kriisinhallinnassa. Suomi on ensimmäisten maiden joukossa lisännyt uuteen toimintaohjelmaansa väkivaltaisen ekstremismin ehkäisyn sekä maahanmuuton. Ministeri korosti yhteiskunnan eri osapuolten sisällyttämistä vuoropuheluun. Naisten rooli kestävän rauhan aikaansaamisessa on tärkeä.

UN Womenin pääjohtaja Phumzile Mlambo-Ngzuka kiitti Suomea strategisesta kumppanuudesta agendan ajamisessa. Mlambo-Ngzuka totesi naisten osallistumisen rauhanprosesseihin ja turvallisuussektorin toimintaan tuottavan tehokkaampia vastauksia kriiseihin ja pysyvämpiä rauhanprosesseja.

Suomi on vahvasti sitoutunut 1325-agendaan. Toimintaohjelma on aikaisempien vuosien tavoin laadittu poikkihallinnollisessa yhteistyössä. Toimintaohjelmaa ovat olleet laatimassa ulkoministeriö, sisäministeriö, puolustusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, puolustusvoimat, Kriisinhallintakeskus CMC Finland, Maahanmuuttovirasto, lukuisat kansalaisjärjestöt ja tutkimuslaitosten asiantuntijat. Ohjelman toimeenpanoa arvioidaan ja seurataan järjestelmällisesti.

Linkit kansalliseen toimintaohjelmaan:

Toimintaohjelman julkistamistilaisuuden voi katsoa tallenteena osoitteessa https://formin.videosync.fi/launch-of-finlands-national-action-plan-on-women(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Lisätietoja:
SM: Siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiudet: erityisasiantuntija Vesa Kotilainen, p. 0295 488 251 vesa.kotilainen@intermin.fi
UM: 1325 kansallinen koordinaattori Ann-Sofie Stude, YK- ja yleisten globaaliasioiden yksikkö, p. 0295 350 639, ann-sofie.stude@formin.fi

ihmisoikeudet
rauhanvälitys