Suomen ja Venäjän lähialueyhteistyön kehittämisryhmä kokoontui kymmenennen kerran

Suomen ja Venäjän välisen lähialueyhteistyön kehittämistyöryhmän kymmenes kokous pidettiin Helsingissä keskiviikkona 19. maaliskuuta. Työryhmän Suomen osapuolen puheenjohtajana toimi ulkoasiainministeriön valtiosihteeri Antti Satuli ja Venäjän osapuolen puheenjohtajana varaulkoministeri V.A. Tshizhov. Antti Satuli painotti, että erityisesti ympäristökysymykset saivat kokouksessa suurta huomiota.

Venäjän varaulkoministeri Tshizhov ja valtiosihteeri Antti Satuli Suomen ja Venäjän välisen lähialueyhteistyön kehittämistyöryhmän kymmenes kokous pidettiin Helsingissä keskiviikkona 19. maaliskuuta. Työryhmän Suomen osapuolen puheenjohtajana toimi ulkoasiainministeriön valtiosihteeri Antti Satuli ja Venäjän osapuolen puheenjohtajana varaulkoministeri V.A. Tshizhov.

Kehittämisryhmä antoi neljälle Suomen ja Venäjän väliselle aluetyöryhmälle tehtäväksi laatia lähialueyhteistyön toimintaohjelman 2004-2006. Työryhmät ovat Murmanskin, Karjalan tasavallan, Leningradin ja Pietarin kaupungin alueiden ryhmät. Kehittämisryhmä vahvisti myös luettelon yhteishankkeista, joihin Venäjän viranomaiset myöntävät tulli- ja verohelpotukset. Tällaisia hankkeita ovat muun muassa ydinturvallisuus- ja maatalousalan hankkeet mukaan lukien laitetoimitukset.

Kokouksessa todettiin, että lähialueyhteistyön painopistealueet ovat ydinturvallisuus ja energia, ympäristö, hallinnon ja inhimillisten voimavarojen kehittäminen, maa- ja metsätalous, elintarviketuotanto ja maaseudun kehittäminen, terveydenhuolto ja sosiaaliala, liikenne ja tulliyhteistyö sekä taloudellisen yhteistyön ja yritystoiminnan edellytysten tukeminen. Antti Satuli painotti, että erityisesti ympäristökysymykset saivat kokouksessa suurta huomiota. Lähialueyhteistyön ympäristönsuojeluun liittyvistä tuloksista Satuli mainitsi lounaisen Pietarin jätevedenpuhdistamon rakennustyön. Projekti on yksi EU:n pohjoisen ulottuvuuden ympäristökumppanuuden hankkeista ja puhdistamon rakentaminen tulee vaikuttamaan koko Itämeren veden tilaan.

Valtiosihteeri Antti Satuli huomautti, että lähialueyhteistyössä turvallisuus ymmärretään laajasti. Se käsittää niin lähialueilla sijaitsevien ydinvoimaloiden onnettomuusriskit, järjestäytyneen rikollisuuden kuin sosiaalialan ja terveydenhuollon ongelmat. Näihin asioihin puututaan erityisesti sosiaali- ja terveysalan keskipitkän aikavälin toimintasuunnitelmassa 2003-2005.

Varaulkoministeri V.A. Tshizhov korosti, että lähialueyhteistyön puitteissa on toteutettu noin 400 projektia ja noin 200 projektia on toteutusvaiheessa. Yhteistyön tulokset ovat herättäneet huomiota myös Luoteis-Venäjällä, jossa monet ovat ilmoittaneet halukkuutensa osallistua yhteistyöhön. Satuli puolestaan mainitsi, että projektien pitää olla sellaisia, että ne kiinnostavat myös yksityistä investoijia. Tällä hetkellä rahoituksesta vastaa muun muassa EU:n "Widening Neighborhood" -ohjelma. Muita rahoittajia ovat Suomen ja Venäjän ohella kansainväliset rahoituslaitokset ja järjestöt.

Sekä Satuli että Tshizhov olivat sitä mieltä, että Suomen ja Venäjän välinen lähialueyhteistyö tarjoaa uusia instrumentteja kun EU:n ja Venäjän kosketuspinta kasvaa unionin laajentumisen myötä.

Kokouksessa päätettiin, että seuraava lähialueyhteistyön kehittämisryhmän kokous pidetään Petroskoissa 2004 alkupuolella.Venäjä
lähialueyhteistyö
pohjoinen ulottuvuus
ympäristö