Finlands och Sveriges utrikesministrar diskuterade säkerhetspolitiken

Stockholm, (FNB - Mikko Paakkanen) Nato var det dominerande ämnet i en säkerhetspolitisk diskussion med Finlands och Sveriges utrikesministrar Erkki Tuomioja och Laila Freivalds på Finlandsinstitutet i Stockholm.

"Finsk och svensk säkerhetspolitik har så mycket gemensamt att det kanske hade räckt med ett gemensamt tal om det här ämnet", sade Tuomioja som avslutning på sitt anförande vid paneldiskussionen. Freivalds sade sig vara av samma åsikt om det mesta i Tuomiojas tal, även om hon säger att det på vissa punkter finns nyansskillnader.

Nyansskillnaderna gällde närmast synen på ländernas eventuella Natomedlemskap. Men inte heller här tycks utrikesministrarnas synsätt avvika särskilt dramatiskt. Båda länderna är militärt alliansfria, men vill utveckla sitt samarbete med EU och Nato.

För Finland utgör en ansökan om Natomedlemskap ett alternativ i säkerhets- och försvarspolitiken.

"Jag tror inte att Nato har en annan inställning till Sverige än till Finland, om vi vill ansluta oss. Vi har alltid möjlighet att fatta beslut", svarade Freivalds på en fråga om Sveriges hållning till Nato-alternativet.

Enligt Freivalds kan till exempel riksdagen efter nästa val om den så vill fatta ett nytt beslut i Natofrågan.

Båda utrikesministrarna poängterade att det i dagens värld är viktigt att ha beredskap för nya hot, såsom internationell terrorism och spridning av massförstörelsevapen.Utrikesminister Tuomiojas anförande