Suomen ihmisoikeustyö Afganistanissa vahvistuu

Suomen ihmisoikeustyö Afganistanissa vahvistuu

Suomi on tiivistänyt yhteistyötä Afganistanin itsenäisen ihmisoikeuskomission AIHRC:n kanssa. Suomi allekirjoitti sopimuksen yhteisestä rahoitusjärjestelystä toukokuun alussa. Yhteisestä rahoitusjärjestelystä sopivat Afganistanin ihmisoikeuskomission kanssa Suomen lisäksi kuusi muuta avunantajamaata.

Afganistanin ihmisoikeuskomission puheenjohtaja Sima Samar ja suurlähettiläs Ari Mäki allekirjoittivat komission työtä tukevien maiden edustajien kanssa sopimuksen yhteisestä rahoitusjärjestelystä.
Afganistanin ihmisoikeuskomission johtaja Sima Samar ja suurlähettiläs Ari Mäki allekirjoittivat ihmisoikeuskomission työtä tukevien maiden kanssa sopimuksen yhteisestä rahoitusjärjestelystä. Kuva: Katja Tiilikainen

Yhteinen rahoitusjärjestely antaa hyvän pohjan yhteistyön kehittämiselle avunantajien ja ihmisoikeuskomission välillä sekä avunantajien kesken. Järjestelyn tavoitteena on vahvistaa osapuolten välisessä yhteistyössä Pariisiin julistuksen periaatteita muun muassa avun harmonisoinnista.

Järjestelyn myötä avunantajat sitoutuvat tiiviimpään yhteistyöhön, mikä puolestaan lisää avunantajien vaikutusvaltaa suhteessa ihmisoikeuskomissioon.

Avunantajien vaatimukset ihmisoikeuskomissiolle raportoinnin, tilintarkastusten ja hankintojen osalta yhdentyvät. Tämä vähentää ihmisoikeuskomission työmäärää tältä osalta ja vapauttaa voimavaroja varsinaiseen ihmisoikeustyöhön. Järjestelyllä pyritään myös vahvistamaan ihmisoikeuskomission kapasiteettia raportoinnissa ja hallinnoinnissa.   

Uusi pohja yhteistyölle

Nyt solmittu yhteinen rahoitusjärjestely on yksi ensimmäisiä laatuaan Afganistanissa ja tämä järjestely voi toimia esimerkkinä yhteistyölle avunantajien ja muiden kansallisten toimijoiden välillä.

Afganistanin presidentti Ashraf Ghani on korostanut afgaanien omistajuutta ja avun harmonisaation tarvetta. Nyt sovittu järjestely on yksi askel kohti tätä.

Ihmisoikeuskomission tehtävänä on edistää ihmisoikeuksien toimeenpanoa Afganistanissa. Se seuraa ja raportoi ihmisoikeusrikkomuksista, tiedottaa ihmisoikeuksista ja järjestää ihmisoikeuskoulutusta. Lisäksi ihmisoikeuskomissio tukee Afganistanin hallitusta neuvoa-antavana elimenä ja tuo esiin ihmisoikeuskysymyksiä hallituksen päätöksenteossa.

Ihmisoikeus- ja tasa-arvokysymykset ovat yksi Suomen avun painopisteistä Afganistanissa.  Apua toteutetaan Afganistanin ihmisoikeuskomission sekä kansalaisjärjestöjen kautta.  Lisäksi Suomi pitää aktiivisesti esillä ihmisoikeuskysymyksiä keskustelussa maan hallinnon kanssa.

Suomi on tukenut Afganistanin ihmisoikeuskomission työtä sen perustamisesta vuonna 2002 alkaen. Vuosina 2015 ja 2016 Suomi tukee komission työtä 400 000 eurolla vuosittain.

Katja Tiilikainen

Kirjoittaja työskentelee kehityspolitiikan erityisasiantuntijana Suomen suurlähetystössä Kabulissa.