Suomen globaalit tasa-arvotoimet julki Pariisissa

Suomi ja muut Generation Equality -toimijat julkistivat Pariisin foorumilla sitoumuksensa yhteisesti sovittujen tasa-arvotavoitteiden saavuttamiseksi.

Suomen kansallisilla sitoumuksilla kurotaan umpeen teknologia-alan sukupuolikuiluja koulutuksessa ja työelämässä sekä luodaan turvallisia verkkoympäristöjä esimerkiksi puuttumalla sukupuolittuneeseen väkivaltaan verkossa. Lisäksi lisätään rahoitusta uusille innovaatioille sekä tuodaan teknologiset ratkaisut laajemmin terveydenhuollon tueksi.

Suomi on myös mukana YK:n lastenrahaston UNICEF:n kanssa sovituissa yhteissitoumuksissa. Suomi tukee muidenkin toimintaryhmien työtä sitoumuksilla, joilla muun muassa edistetään seksuaali- sekä lisääntymisterveyttä ja kitketään verkkoväkivaltaa.

Suomen Generation Equality –sitoumuksen kokonaisarvo on noin 150 miljoonaa euroa seuraavien viiden vuoden aikana.

Suomen tasa-arvotoimet julkisti Generation Equality Forumilla 30. kesäkuuta pääministeri Sanna Marin. Ulkoministeri Pekka Haavisto osallistuu 1.7. sitoumuksia koskevaan korkean tason keskustelutilaisuuteen.

Lue lisää Pariisin foorumista: valtioneuvoston tiedote(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Tiivistelmä Suomen Generation Equality –sitoumuksista (englanniksi, pdf)

Suomen rooli Generation Equality –kampanjassa / UM