Suomen edistystä kestävän kehityksen mittareilla voi pian seurata verkossa

Tilastokeskus kokoaa globaalien Agenda 2030 –seurantamittareiden Suomea koskevat tiedot avoimelle sivustolle. Sivusto julkistetaan vuoden 2018 lopulla.

Maailman kaikille maille yhteinen YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma on vaikeasti mitattava kokonaisuus: Agenda 2030 sisältää kaikkiaan 17 tavoitetta ja 169 alatavoitetta. Ne kattavat sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristön kestävän kehityksen vuoteen 2030 mennessä. Kukin maa valitsee omat tapansa edetä tavoitteita kohti ja omat kansalliset mittarinsa, mutta kehityksen globaalia seurantaa varten on lisäksi luotu liki 240 kaikille maille yhteistä mittaria eli indikaattoria.

Suomessa Tilastokeskus on aloittanut hankkeen, jossa kootaan globaalien seurantamittareiden Suomea koskevat tiedot kaikille avoimelle verkkosivustolle. Vuoden 2018 lopulla julkaistava sivusto palvelee sekä kansallisia että kansainvälisiä tiedon tarpeita ja tulee sisältämään myös aikasarjatietoa. Hanketta johtaa valtioneuvoston kanslia, joka koordinoi Suomen kestävän kehityksen työtä. Ulkoministeriö on mukana hankkeen ohjausryhmässä.

Yhdelläkään maalla ei ole valmiina olemassa kaikkea tietoa, jota globaali-indikaattoreiden seurantaan kerätään. Esimerkiksi Suomella säännöllisistä tilastolähteistä löytyy vain kolmannes, joten työtä mittariston täydentämiseksi tehdään yhteistyössä eri tahojen kanssa. Keskeisiä tiedon tuottajia ovat Tilastokeskuksen ohella muun muassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Luonnonvarakeskus.

Uusi globaali-indikaattoreita kokoava sivusto täydentää Suomen omia kestävän kehityksen mittareita ja seurantakokonaisuutta, joka löytyy verkosta sivulta kestavakehitys.fi/seuranta(Linkki toiselle verkkosivustolle).

Lue lisää globaali-indikaattorihankkeesta Tilastokeskuksen sivuilta:
Suomi kokoaa kestävän kehityksen globaali-indikaattoreiden kansalliset tiedot avoimelle sivustolle(Linkki toiselle verkkosivustolle)