Suomelta sitoumuksia demokratian ja oikeusvaltion edistämiseen

Suomi on tehnyt sitoumuksia demokratian, ihmisoikeuksien ja korruption vastaisen työn ja tasa-arvon edistämiseen osana kansainvälistä demokratiahuippukokousta.

Yhdysvaltain aloitteesta järjestetty demokratiahuippukokous järjestettiin ensimmäistä kertaa joulukuussa 2021 ja seuraava huippukokous on määrä järjestää alkuvuodesta 2023.

Demokratiahuippukokouksen pääteemoja olivat autoritaarisuuden vastustaminen, korruption vastainen työ ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen. Suomi osallistui viime vuoden kokoukseen tasavallan presidentin Sauli Niinistön johdolla.

Suomi antoi kirjallisia sitoumuksia demokratia- ja oikeusvaltiotyön edistämiseksi. Sitoumukset perustuvat Suomen pitkäjänteiseen demokratia- ja oikeusvaltiotyöhön. 

Suomi on sitoutunut edistämään demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatetta globaalisti ja tekee työtä demokratian uudistamiseksi myös kansallisesti kiinnittäen huomioita esimerkiksi uusien osallistumisen tapojen kehittämiseen. 

Edistämme ihmisoikeuksien toteutumista ja puolustamme ja vahvistamme kansainvälistä sääntöperustaista järjestelmää sekä monenkeskistä yhteistyötä. Osallistumme aktiivisesti korruption vastaiseen työhön sekä EU:ssa että muissa kansainvälisissä järjestöissä.

Suomi pyrkii vahvistamaan digitaalista yhdenvertaisuutta kansallisesti ja kansainvälisesti. Edistämme YK:n toimielimissä sekä kansainvälisissä järjestöissä digitaalisten kuilujen kapenemista sekä maailmanlaajuista, yhdenvertaista pääsyä internetiin. Kiinnitämme erityisesti huomiota naisten ja tyttöjen osallisuuteen digitaalisessa kehityksessä.

Huippukokouksesta käynnistyi ns. toiminnan vuosi (Year of Action) demokratian, ihmisoikeuksien ja korruptionvastaisen työn vahvistamiseksi ja sitoumusten toimeenpanemiseksi. Myös Suomi osallistuu sitoumusten toimeenpanoon yhteistyössä keskeisten sidosryhmien kanssa. 

Ulko- ja turvallisuuspolitiikan sekä kehityspolitiikan painopisteidensä mukaisesti Suomi osallistuu tasa-arvoa, teknologiaa sekä korruptio- ja oikeusvaltioteemoja koskevaan temaattiseen työhön. Kuluvan vuoden aikana tapahtunutta edistystä arvioidaan vuoden 2023 alkupuoliskolla järjestettävässä toisessa huippukokouksessa. 

Valtioiden ohella kymmenet demokratiajärjestöt osallistuvat huippukokousprosessiin. International IDEA -järjestö koordinoi järjestöjen yhteistyöfoorumia (Global Democracy Coalition Forum).

Lisätietoja