Suomalaisyrityksiä houkutellaan Myanmariin

Suomalaisyrityksiä houkutellaan Myanmariin

Myanmarin liiketoimintamahdollisuudet ovat sulkeutuneisuuden ajan jälkeen avautuneet yrityksille. "Suomalaisella osaamisella on kysyntää", oli viesti yrityksille Team Finland -verkoston  järjestämissä tilaisuuksissa ympäri Suomen.

Huhti-toukokuun aikana Myanmarin avautuvat kasvumarkkinat -tilaisuuksien kiertue kävi Oulussa, Turussa, Helsingissä ja Tampereella. Yhteensä tilaisuudet tavoittivat yli 70 uusista liikemahdollisuuksista kiinnostunutta yritystä.

Myanmarin avautuminen tarjoaa mahdollisuuksia erilaisille yrityksille. Kuva: Joonas Lehtipuu/UM
Myanmarin avautuminen tarjoaa mahdollisuuksia erilaisille yrityksille. Kuva: Joonas Lehtipuu/UM

Myanmarissa on tarvetta monenlaiselle osaamiselle. Infrastruktuurin kuten satamien, vesiväylien, rataverkoston, teiden ja siltojen sekä tietoliikenneverkkojen suunnitteluun ja rakentamiseen tarvitaan ratkaisuja ja osaamista.

Mahdollisuuksia on myös seuraavilla aloilla: biotalous ja cleantech, energian tuotanto ja jakelu, metsä-, kaivos- ja terveysteknologia sekä elintarvike- ja maatalousteknologia.

Vain kolmasosa väestöstä saa sähköä valtion ylläpitämistä sähköverkoista, ja sähkökatkoja on paljon, joten erilaisille pienille ja suurille energiaratkaisuille on kysyntää.  Jätehuolto kaipaa kipeästi parantamista: muoviroskan avoin polttaminen vaikuttaa väestön terveyteen.

Suomen tuella pohjustettu kestävää kaivostoimintaa

Geologian tutkimuskeskus on saanut ulkoministeriöltä tukea 600 000 euroa kestävän kaivostoiminnan kehittämiseen vuosina 2014–2016 Myanmarissa. Osana hanketta on muun muassa koulutettu paikallisia geologeja viemään maastosta kerätty tieto paikkatietojärjestelmään.

Geologeja on myös opetettu tekemään digitaalisia karttoja, joita käytetään esimerkiksi malminetsinnässä.  Kaikki tämä tapahtuu yhteistyössä Myanmarin kaivosministeriön kanssa.

"Kaivossektorilla on selkeää tarvetta suomalaisesta osaamisesta. Esimerkiksi kun kultaa erotellaan malmista, jää nyt kupari kokonaan hyödyntämättä ja päätyy jätteeksi", sanoo geologi Jukka Konnunaho Geologian tutkimuslaitokselta.

Myanmarin avautuvat kasvumarkkinat -seminaarien sarjan järjesti Team Finland -verkostoon kuuluva Finpro. Mukana ohjelmassa olivat ulkoministeriö, Finnfund, Finnvera, Finnpartnership, Geologian tutkimuskeskus, Suomi-ASEAN-kauppayhdistys ja ELY-keskukset.

Hanna Päivärinta

Kirjoittaja työskentelee ulkoministeriön viestintäosastolla tiedottajana.