Suomalaista tieto-osaamista maailmalle Tilastokeskuksen johdolla

Suomen Tilastokeskus on vienyt suomalaista tieto- ja tilasto-osaamista Azerbaidžaniin Twinning-hankkeella, joka poikkesi tavanomaisesta. Hanke käynnistyi etänä koronan keskellä kesäkuussa 2020 ja eteni kaikesta huolimatta, vaikka väliin mahtui Armenian ja Azerbaidžanin välinen sota sekä koronan uudet muunnokset. Hankkeen lopputilaisuus 11. huhtikuuta 2022 Bakussa sai valtavan mediahuomion.

Azerbaidžanin tilastoviraston, verohallinnon ja pk-yrityksiä kehittävän viraston opintomatka Suomeen. Kuva: Aytan Narimanli

Tilastokeskuksen johtamassa konsortiossa olivat mukana Liettua, Hollanti sekä Tanska. Hankkeella kehitettiin Azerbaidžanin  tilastointijärjestelmää yrityssektorilla. Erityisesti kiinnitettiin huomiota pienten ja keskisuurten yritysten tilastointiosaamisen kehittämiseen.

Hankkeen suurimpana onnistumisena yritystilastoinnin kehittämisen lisäksi oli poikkihallinnollisen yhteistyön edistäminen viranomaisten välillä, erityisesti paikallisen verohallinnon ja tilastoviranomaisten välillä.

Koska hanke alkoi etänä, hankkeen suomalainen RTA (Resident Twinning Adviser eli pitkäaikainen neuvonantaja) Ville-Matti Pilviö Tilastokeskuksesta, pääsi paikan päälle Bakuun vasta yli vuoden kuluttua hankkeen alkamisesta. Pilviön mukaan etätyö ja hybridimalli onnistuivat kuitenkin hyvin, ja halu saavuttaa tavoitteet hyvässä yhteistyössä takasi projektin viemisen onnistuneesti maaliin.

”Hyvä viestintä on avainasemassa, kun osapuolia on paljon ja töitä tehdään etänä”, Pilviö toteaa.

Tilastokeskuksen yliaktuaari Ville-Matti Pilviö haastattelussa. Kuva: Gultakin Babayeva.

Pilviö viihtyi Bakussa ja kannustaa muitakin lähtemään RTA-tehtäviin, jos uudet kulttuurit ja työtavat kiinnostavat. Twinning-hankkeissa maailmalle voi lähteä myös lyhytaikaiselle keikalle, jos pidempiaikainen poissaolo kotimaasta ei ole mahdollinen.

Oman kokemuksensa pohjalta Pilviö toteaa, että suomalaisena on hyvä olla maailmalla. Suomen maine on hyvä ja kaunis luontomme tunnetaan. Suomalaisilla asiantuntijoilla on myös se etu, että emme kovin herkästi esitä, miten muiden pitäisi tehdä, vaan kerromme, miten meillä tehdään ja esitämme sen pohjalta soveltuvia ratkaisuja.

Kanssakäymisessä oppii puolin ja toisin – kansainvälinen yhteistyö avartaa myös meidän suomalaisten elämänkatsomusta.

Onnittelut ja kiitokset Tilastokeskukselle hienosti sujuneesta hankkeesta! Suomalaiselle julkisen hallinnon osaamiselle on varmasti kysyntää maailmalla ja toivottavasti sopivat keinot osaamisen viennin edistämiseen monipuolistuvat.

Teksti: Heidi Lempinen

Kirjoittaja työskentelee Eurooppa-osastolla EU:n hallinnonkehittämisohjelmien (Twinning, TAIEX, TSI) tiimin vetäjänä.

 

Lisätietoa hankkeen “Support to the State Committee on Statistics and the State Tax Service under the Ministry of Economy in order to strengthen the collection, processing, analysis and publication of data in the field of business statistics” internet-sivuilta(Linkki toiselle verkkosivustolle).

Twinning-hankkeet

  • Twinning-hankkeilla kehitetään julkishallintoa ja lainsäädäntöä Euroopan unionin kumppanimaissa Twinning perustuu hankkeen toteuttajan ja edunsaajamaan väliselle tiiviille yhteistyölle hankesopimuksessa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.
  • Yksittäinen Twinning-hanke kestää noin kaksi vuotta ja hankkeen budjetti on yleensä 1–2 miljoonaa euroa.
  • Hankkeen toteuttaja valitaan avoimen tarjouskilpailun perusteella.