Finländare på höga poster uppmuntrar fler till FN-karriär

Finländare på höga poster uppmuntrar fler till FN-karriär

”Finländare för med sig öppenhet och kunnande till FN”, säger Nina Nordström som jobbar för Unicef. Tre finländska kvinnor på höga FN-poster berättar om sina erfarenheter och vad som motiverar dem. De uppmuntrar fler landsmän- och kvinnor att modigt överväga en internationell karriär.

Inom Förenta Nationerna jobbar många finländare med olika uppgifter. En del av dem verkar i högkvartersstaden New York och andra ute på fältet, till exempel som landschefer för utvecklingsorganisationer som Finland stödjer.

Konkurrensen om intressanta uppdrag är hård och det krävs noggrann förberedelse för att man ska lyckas i urvalsprocesserna. Många finländare har sakkunskap och erfarenheter som är till stor nytta i konkurrensen.

Satu Lassila (till vänster), Heidi Schroderus-Fox och Nina Nordström uppmuntrar finländare att söka sig till en FN-karriär. Foto: Louise Stoddard/UN-OHRLLS
Satu Lassila (till vänster), Heidi Schroderus-Fox och Nina Nordström uppmuntrar finländare att söka sig till en FN-karriär. Foto: Louise Stoddard/UN-OHRLLS

Finländare hämtar
kunnande och öppenhet till FN

”En av FN:s viktigaste målsättningar är att barnens rättigheter ska förverkligas. Det motiverar mig i mitt arbete varje dag”, säger den erfarna diplomaten Nina Nordström, som leder FN:s barnorganisation Unicefs direktionssekretariat i New York. Hon tycker att arbetsmiljön är mycket stimulerande. Man får hela tiden lära sig nya saker.

”Mina kolleger är väldigt välutbildade och sakkunniga personer och de finns på olika håll i världen. FN har alltid intresserat mig eftersom den är den enda verkligt globala normativa organisationen.”

Nordström påpekar att det finns barn och ungdomar som far illa överallt på jorden: fattiga, diskriminerade, misshandlade, övergivna, hårt arbetande, tvingade till äktenskap och utan möjlighet till skolgång.

”I alla länder, också i Finland, finns det barn som inte mår bra, vilkas rättigheter inte respekteras eller vilkas grundläggande behov inte tillfredsställs. Det kan också vara grannens barn eller släktingarnas tonåring.”

Till Nordströms arbete hör att förbereda och arrangera Unicefs direktionsmöten. Förutom direktionens möten håller Unicef över fyrtio andra möten årligen.

Till direktionssekretariatets chefs uppgifter hör också att upprätthålla och utveckla relationer till medlemsländerna och att sätta in direktionsmedlemmarna i Unicefs verksamhet, så väl i högkvarteret som på fältet. Dessutom bistår sekretariatets chef organisationens högsta ledning.

Nina Nordström har tidigare tjänstgjort vid Finlands FN-representation i New York och hon anser att en finländsk diplomat kan bidra med god förvaltningskultur, öppenhet och trovärdigt kunnande i FN.

Ser effekterna
med egna ögon

Heidi Schroderus-Fox håller med Nina Nordström. Schroderus-Fox leder FN:s kontor för de minst utvecklade länderna, som är beläget i New York. Enligt henne kan FN:s administrativa kultur ibland kännas gammal och tungrodd för en finländare. Det finns många goda sidor men ändå hur mycket som helst att utveckla.

”Jag hoppas att jag med mitt sätt att leda kan skapa en arbetsmiljö som uppmuntrar till gott samarbete, aktivitet och öppenhet”, säger hon.

Schroderus-Fox leder byrån som är belägen i högkvarterets 32:a våning och uppdraget är kolossalt: att koordinera all verksamhet inom FN som berör de minst utvecklade länderna, kustlösa utvecklingsländer eller små stater som klassificeras som utvecklingsländer.

Byrån stödjer dessa länder och hjälper generalsekreteraren att se till att FN-systemet beaktar deras specialbehov i sin verksamhet och försöker finna lösningar. Nyckelfrågorna är reducering av fattigdom, utveckling av produktionskapacitet och handel samt hållbar utveckling.

”Jag reser mycket och jag ser med egna ögon hur FN:s arbete kan påverka människors vardag. När människor står inför stora utmaningar är det motiverande och inspirerande att uppleva små, konkreta framsteg”, berättar Schroderus-Fox om sitt arbete.

Hon anser att Finland gör ett värdefullt arbete för att stödja de minst utvecklade länderna, och vår starka insats värdesätts i hög grad. I byrån som hon leder arbetar ungefär 30 människor från 27 länder. Bland dem finns finska biträdande experten Rita Ruohonen.

På möte
med Hillary Clinton

Satu Lassila jobbar för FN:s jämställdhetsorganisation UN Women. Hon har en unik position som rådgivare åt organisationens biträdande direktör Lakshmi Puri.

Lassilas arbete vid FN finansieras av Finland och hon har tjänstgjort där sedan årets början. Hon bereder ofta processer mellan regeringar, som bland annat har att göra med utvecklingsmålen efter 2015 och uppföljningen av den stora jämställdhetskonferensen som hölls i Peking för tjugo år sedan.

Samarbetsparterna är FN:s medlemsstater, övriga FN-organisationer, det civila samhället och den privata sektorn.

”Uppgifterna är oerhört intressanta och jag njuter av den mångkulturella arbetsmiljön. Under min första vecka i jobbet insåg jag att jag satt i samma tio personer stora möte som FN:s generalsekreterare och Hillary Clinton. I FN kan man verkligen stöta på vem som helst”, berättar Lassila.

FN viktig
samarbetspartner för Finland

Finland finansierar FN-organisationerna tillsammans med de andra medlemsländerna. Särskilt mycket har Finland bistått FN:s utvecklingsfunktioner via deras program och fonder, exempelvis UNFPA, Unicef, UNDP och UN Women. Under det pågående året har 90 miljoner euro kanaliserats till dem i form av allmän finansiering och dessutom stöds de genom projektfinansiering.

Det största finansieringsobjektet är FN:s befolkningsfond UNFPA. Under de senaste åren har särskilt finansieringen av UN Women höjts. UN Women inledde sin verksamhet år 2011.

Pirjo-Liisa Heikkilä

Det behövs fler finländare till internationella uppdrag

Genom att lyfta fram finländare vid FN hoppas utrikesministeriet att flera landsmän ska bli intresserade av världsorganisationens arbete och söka sig dit.

  • Lediga FN-uppdrag annonseras på utrikesministeriets webbplats
  • Du kan också söka direkt via FN:s rekrytering
  • Finland stödjer årligen rekryteringen av unga finländare (yngre än 32 år) till FN:s program för unga sakkunniga, och sökande i alla åldrar till FN:s volontäruppgifter. Läs mer på Cimos sidor.
  • Artikelserie om finländare som jobbar inom FN

Tässä palvelussa myös

Muualla verkossa