Suomalaiset haluavat edistää ilmastotoimia kotimaassa ja maailmalla

Suomen globaalia vastuuta ja ilmastotoimien tukemista kehitysmaissa pidetään entistä tärkeämpänä, selviää tuoreesta barometrista.

Ilmastonmuutoksen tulee suomalaisten mielestä kuulua EU-puheenjohtajakauden kärkiteemoihin. Ilmastonmuutosta tehokkaasti hillitsevää politiikkaa toivotaan hallitukselta selvästi enemmän kuin edellisten eduskuntavaalien alla (52% -> 70%).

Tiedot käyvät ilmi valtionhallinnon ilmastoviestinnän ohjausryhmän Kantar TNS:llä teettämästä kyselytutkimuksesta, jolla selvitettiin suomalaisten näkemyksiä ilmastonmuutoksesta ja ilmastopolitiikasta. Ilmastobarometri 2019 selvitti myös, miten näkemykset ovat muuttuneet vuoteen 2015 verrattuna.

Tuki ilmastotyölle kehitysmaissa saa kannatusta

Tuoreessa barometrissa vastaajista 61% prosenttia oli sitä mieltä, että kehitysmaat ja köyhimmät ihmiset kärsivät ilmastonmuutoksesta eniten, joten rikkaiden maiden kuten Suomen tulee tukea heitä ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Osuus oli kohonnut 15 prosenttiyksikköä vuodesta 2015. Niiden osuus, joiden mielestä Suomen tulisi suunnata kehitysapua enemmän ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi, oli myös noussut (49% -> 63%).

Vastaajista 83% piti ilmastonmuutosta yhtenä suurimmista globaaleista uhkista. Aiempaa suurempi osuus myös katsoi, että ilmastonmuutoksen vaikutukset Suomen rajojen ulkopuolella voivat aiheuttaa turvallisuusuhkia Suomelle (67% -> 76%).

Suomelta ja EU:lta toivotaan edelläkävijän roolia

Barometrin mukaan yli kaksi kolmasosaa suomalaisista on sitä mieltä, että Suomen tulisi olla edelläkävijä uusien päästöjä vähentävien ratkaisujen käyttöönotossa. Yli 70 prosenttia vastaajista katsoi, että ilmastonmuutoksen hillinnän tulisi olla yksi Suomen EU-puheenjohtajakauden kärkiteemoja. Kolme neljästä halusi EU:n näyttävän muulle maailmalle esimerkkiä ilmastonmuutoksen hillitsemisessä riippumatta tämän mahdollisista vaikutuksista EU:n kilpailukykyyn.

Yhä useampi suomalainen kertoo muuttaneensa omaa toimintaansa ilmastonmuutoksen vuoksi ja 44% kertoo äänestävänsä vaaleissa ehdokasta, joka toimii aktiivisesti ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Neljä viidestä suomalaisesta katsoo, että ilmastonmuutoksen hillitsemisellä on kiire.

Lue lisää tutkimuksen tuloksista ja toteutuksesta ilmastoviestinnän ohjausryhmän tiedotteesta(Linkki toiselle verkkosivustolle).