STT: Kansalaisten maailmannäyttämö levittää globalisaatiokeskustelua maakuntiin

Suomalaisten ja tansanialaisten kansalaisjärjestöjen aloittama verkottuminen oikeudenmukaisemman ja demokraattisemman maailman puolesta otti tiistaina edistysaskeleen. Kansalaisten maailmannäyttämö -nimeä kantava verkosto järjesti Jyväskylässä yhdessä Helsinki-prosessin ja Jyväskylän yliopiston kanssa ensimmäisen maakuntiin yltävän alueseminaarin. Avoimuutta ja dialogia tavoittelevaan hankkeeseen tahdotaan mukaan kaikki mahdolliset toimijat. Kansalaisjärjestöjen linkittymisen myötä erilaisten mielipiteiden on määrä kohdata.

- Tavoitteena on muodostaa moniääninen kannanotto poliittisen päätöksenteon tueksi. Vähän kuin tukisukka, Suomen YK-liiton puheenjohtaja Sirpa Pietikäinen vertaa.

Suomessa kansalaisjärjestöjen verkottumista koordinoivat Suomen YK-liitto ja Kehitysyhteistyön palvelukeskus ry (KEPA). Kansalaisten maailmannäyttämö syntyi ulkoministeriön aloittaman Helsinki-prosessin innoittamana. Toiminnassa käsitellään uusia ongelmanratkaisukeinoja, inhimillistä kehitystä ja inhimillistä turvallisuutta. Erikoisaiheena on lasten ja nuorten asema globalisoituvilla työmarkkinoilla. Ongelmista nousevat esille toisaalta lapsityövoiman käyttö ja toisaalta nuorten työttömyys.

- Kansalaisten maailmannäyttämön yksi tehtävä on selvittää, onko inhimillinen globalisaatio ylipäätään mahdollista, Pietikäinen kertoo. - Tarkoituksena on syventää globalisaation hallintaan liittyvää keskustelua niin eri sektorien kuin etelän ja pohjoisen välillä. Tavoitteena on eri toimijoiden ja varsinkin heikommassa asemassa olevien äänien kuuluminen globaalissa keskustelussa.

Suomen ja Tansanian ulkoministeriöiden aloittaman Helsinki-prosessin asiantuntijaryhmää vetävät ulkoministerit Erkki Tuomioja ja Jakaya Kikwete. Ensi keväänä valmistuvaa Helsinki-ryhmän raporttia käsitellään laajassa konferenssissa syyskuussa 2005.

- Helsinki-prosessin tarkoitus on tuoda eri toimijat saman pöydän ääreen ja rakentaa siltaa kansalaisyhteiskunnan, elinkeinoelämän toimijoiden ja maiden hallitusten välille, prosessin sihteeristöön kuuluva ohjelmapäällikkö Juha Mustonen kertoo.

- Helsinki-prosessi on luontevaa jatkoa Suomen aktiiviselle roolille globalisaatiokeskustelussa, josta esimerkkinä on ollut tasavallan presidentin toiminta Maailman työjärjestön (ILO) nimeämän globalisaatiokomission toisena puheenjohtajana.

Jyväskylän alueseminaaria isännöi Jyväskylän yliopisto. Rehtori Aino Sallinen toivoo suomalaisen tiedeyhteisön tukevan Helsinki-prosessin työtä globalisaation hallitsemiseksi laajemminkin. Jyväskylän yliopisto osallistuu laajoihin kehityshankkeisiin muun muassa Saharan eteläpuolisessa Afrikassa.

Alueseminaarien avaus Jyväskylässä paljasti sen, ettei paikallisten kansalaisjärjestöjen ole helppoa astua tietyn virallisuuden ja akateemisuuden kynnyksen yli. Suomen YK-liiton puheenjohtaja Sirpa Pietikäinen myöntää globalisaatiokeskustelun elitistisyyden. - Ruohonjuuritasolta sisällön muodostaminen ja keskustelupohjan luominen on vielä vaikeampaa, Pietikäinen arvioi.

STT-Terho Vuorinen
18.5.2004


Helsinki-prosessin verkkosivut(Linkki toiselle web-sivustolle.)