STT: EU kiristää toimia joukkotuhoaseita vastaan


Euroopan unioni tiukentaa toimia joukkotuhoaseiden leviämistä vastaan. Unioni aikoo perustaa Brysseliin erillisen valvontakeskuksen arviomaan, missä valtioissa aseet muodostavat suurimman turvariskin.
Valvontakeskus toimisi yhteistyössä kansainvälisten elinten kanssa. Se keräisi materiaalia ja hyödyntäisi myös tiedustelulähteistä saatua informaatiota.
Tarkoituksena on raportoida säännöllisesti jäsenmaille siitä, missä joukkotuhoaseet ovat pahin uhka maailman turvallisuudelle. Vaarallisiksi katsottavat valtiot luokiteltaisiin korkean ja keskitason riskin maihin.
Keskus on tarkoitus perustaa unionin ministerineuvoston sihteeristön yhteyteen. Se toimisi läheisessä yhteistyössä EU:n komission kanssa. Tiedot sisältyvät joukkotuhoaseita vastustavaan toimintasuunnitelmaan, jonka EU:n ulkoministerit hyväksyivät maanantaina Luxemburgissa.
EU haluaa myös kehittää menetelmiä, joilla voidaan luotettavasti arvioida kemiallisten, biologisten ja ydinaseiden olemassaoloa. Tarvittaessa pitäisi olla myös mahdollisuus sellaisiin yllätystarkastuksiin, jotka eivät sisälly nykyisiin sopimuksiin. Tämä tapahtuisi kansainvälisen yhteisön valvonnassa.
Unioni katsoo, että turvallisuuden lisääminen kohdemaissa on tehokkain tapa ehkäistä joukkotuhoaseita. Riskiksi katsotut maat pitäisi saada tuntemaan asemansa turvatuksi. Tällöin ne eivät kokisi tarvetta hankkia joukkotuhoaseita.
Joukkotuhoaseita vastustava kymmensivuinen toimintasuunnitelma on laadittu EU:n ulkopoliittisen edustajan Javier Solanan johdolla. Toimet on määrä aloittaa heti. Etenemistä tarkastellaan tämän vuoden lopulla.
(Suomen Tietotoimisto, Luxemburg, 16. 6.)EU