Selvitys valottaa intersukupuolisten ihmisten kokemuksia Suomessa

Oikeusministeriön ja ulkoministeriön teettämässä selvityksessä tarkastellaan intersukupuolisten ihmisten ja intersukupuolisten lasten vanhempien kokemuksia suomalaisessa terveydenhuollossa ja yhteiskunnassa.

Selvitys intersukupuolisten henkilöiden oikeuksista ja kokemuksista Suomessa julkaistiin viime vuonna osana valtioneuvoston kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman (2017-2019) toimeenpanoa. Selvityksen laati oikeusministeriön ja ulkoministeriön toimeksiannosta itsenäinen asiantuntija Tikli Oikarinen.

Intersukupuolisuus on osa ihmiskehon sukupuolipiirteiden luontaista vaihtelua ja tarkoittaa käytännössä sitä, että sukupuolta määrittävät tekijät eivät synnynnäisesti ole yksiselitteisesti nais- tai miestyypilliset. Selvityksessä tarkastellaan monipuolisesti intersukupuolisten ihmisten ja intersukupuolisten lasten vanhempien kokemuksia suomalaisessa terveydenhuollossa ja yhteiskunnassa.

Selvitys tuo esimerkkien kautta näkyväksi sitä, miten intersukupuolisiin lapsiin kohdistuvat päätökset vaikuttavat heidän elämäänsä, minkälaista tukea heidän vanhemmilleen on annettu ja minkälaista tietoa ja tukea he ovat kokeneet tarvitsevansa eri elämänvaiheissa.

Intersukupuolisia koskevaa tilannetta Suomessa verrataan muun muassa Maltan ja Portugalin ratkaisuihin. Selvitys osoittaa monia puutteita mutta antaa myös myönteisiä esimerkkejä siitä, että osallistamalla ihmiset heitä itseään koskeviin päätöksiin syrjintäkokemuksia voidaan merkittävästi vähentää.

Selvityksessä kuullaan 12:ta intersukupuolista ja 6:ta vanhempaa sekä käsitellään verkkokyselyvastauksia. Vaikka haastatellut eivät sinänsä muodosta laajaa otosta intersukupuolisista ihmisistä Suomessa, heidän kokemuksensa antavat arvokasta tietoa siitä, millainen tilanne Suomessa on viime vuosikymmenten aikana ollut ja mihin suuntaan se on kehittynyt.

Selvitys auttaa intersukupuolisten ihmisten hoitokäytäntöjen uudistamisessa ja samalla heidän perus- ja ihmisoikeuksien paremmassa turvaamisessa.

Selvitys on saatavilla suomeksi oikeusministeriön sivuilla(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) ja nyt myös englanniksi käännettynä ulkoministeriön sivuilla.