Nordbors rättigheter. Utredningsgruppens slutrapport


Slutrapporten överlämnades till nordiska samarbetsministrarna den 15 april 2002.

Slutrapport (pdf)

pohjoismainen yhteistyö