Enda kvinnliga ”andremannen” i diplomatkåren i Saudiarabien har genuina möjligheter att påverka

Enda kvinnliga ”andremannen” i diplomatkåren i Saudiarabien har genuina möjligheter att påverka

Stereotypiska uppfattningar om Saudiarabien är inte ovanliga. En kvinnlig diplomat med tre års arbetserfarenhet från Finlands ambassad i Riyadh berättar hur fascinerande landet är att arbeta och verka i.

Kakkosnaisen arkea. Kuva amerikkalaisen koulun pihalta. Kuva: Jorge Gavidia Velezmoro
Den kvinnliga ministerns vardag. Bilden är från amerikanska skolans gård. Foto: Jorge Gavidia Velezmoro

Saudiarabien får ofta negativ publicitet och upplevs inte sällan som en ytterst svår arbetsmiljö för kvinnor. Med mina erfarenheter kan jag lugnt påstå att det är ett stationeringsland som är fascinerande att verka och arbeta i för en finländsk kvinnlig diplomat.

I Saudiarabien är det fortfarande sällsynt att en kvinna representerar sitt land på näst högsta nivå, det vill säga som ställföreträdande beskickningschef (minister) eller som långvarig chargè d’affaires. I diplomatkåren i Saudiarabien är Finland det enda landet av 130 som har en kvinna på näst högsta nivå.

För tre år sedan uppmanades kvinnor att söka tjänsten som ställföreträdande beskickningschef (minister) i Riyad. Då visste man inte att det förutom att ställföreträda beskickningschefen också skulle komma att handla om att vara chargè d’affaires.

Några andra länder har haft kvinnor på nästhögst nivå men det är frågan om ett fåtal. Ingen kvinnlig ambassadör har någonsin residerat i Saudiarabien.

Mrs är inget tryckfel

I samband med många uppgifter och evenemang har vi konstaterat att vi har lyckats fint. De saudiska myndigheterna har inte varit negativt inställda till kvinnor i en legion av män. Det har varit lätt att närma sig och arbeta både med myndigheterna och näringslivet.

Finland är känt för sina starka kvinnor. Den publicitet som kvinnorna får överglänser stora statschefers synlighet. Senast upplevde vi detta när utrikeshandels- och utvecklingsminister Lenita Toivakka besökte Saudiarabien.

Vid praktiska arrangemang har vi ofta varit tvungna att understryka att det faktiskt ska stå Mrs och inte Mr, att det inte är frågan om ett tryckfel utan att det verkligen är en kvinna det handlar om.

I ett samhälle där män och kvinnor har begränsade möjligheter att vistas i samma utrymmen är det de praktiska arrangemangen vid stora evenemang som ger upphov till bryderi.  Ett exempel är diplomatkårens möten. Då kung Salman invigde King Salman Center (en byrå för humanitärt bistånd) väntade alla ambassadörerna på att den enda närvarande kvinnan hade slagit sig ner först.

Kohtaamisia edustustossa. Kuvassa Suomen Riadin-suurlähettiläs Pekka Voutilainen, ministeri Lenita Toivakka, toimittaja Cyma Azyz ja Johanna Jokinen-Gavidia. Kuva: Irina Haltsonen
Beskickningen som träffpunkt. På bilden Finlands ambassadör i Riyadh Pekka Voutilainen, utrikeshandels- och utvecklingsminister Lenita Toivakka, redaktören Cyma Azyz och Johanna Jokinen-Gavidia. Foto: Irina Haltsonen

Direkta kontakter till kvinnliga påverkare

En kvinnlig diplomats viktigaste fördel är att hon har möjlighet att träffa saudiska kvinnor helt fritt och utan begränsningar.

Antalet kvinnliga studerande har ökar radikalt vid Saudiarabiens universitet – idag är nästan 60 procent av de studerande kvinnor. Det finns verkligt starka kvinnliga game changers i Saudiarabien. Själv har jag blivit storligen inspirerad av så väl ledande kvinnor i affärslivet och kvinnliga medlemmar av Shurarådet, som av konstnärer och bergsbestigare.

Finlands ambassad i Riyadh upplever en hektisk tid. Saudierna håller på att upptäcka Finland inom business och olika former av samarbete.  Saudiarabien är Finlands största handelspartner i regionen och landet måste genomföra reformer för att stabilisera sin ekonomi, men handelsvolymen är ändå så omfattande att man lugnt kan gratulera bägge länderna.

Förutom de traditionellt starka sektorerna och verksamhetsområdena kommer en ny dimension med i bilden i och med Centralhandelskammarens kvinnomöte  i Riyad, som kommer att äga rum om några veckor. Det finns många företag i Saudiarabien som har grundats av kvinnor, och ledarutbildning är mycket populär.

Finskt mode har förts fram i Saudiarabien. Landet är ett shoppingeldorado och det borde man utnyttja bättre. Höga klackar och intressant skodesign går åt i Riyadh.

Öppet sinne och stark närvaro

Jag vill kraftigt understryka för kvinnor i näringslivet, och i andra branscher, att Saudiarabien är en betydelsefull handels- och samarbetspartner. Det lönar sig att komma hit och knyta kontakter och se vad det leder till.

Stark närvaro är viktig. Kontakter skapas på ort och ställe när man bekantar sig och utvecklar idéer. I Riyadh och Jeddah finns det exempelvis kvinnliga konsulter som ger företag råd när det gäller avancemang på traditionellt ”kvinnliga” businessområden. Det lönar sig att lyssna till lokalt kunnande.

Kan en kvinna resa ensam till Saudiarabien och vad ska hon i så fall ha på sig? Om det är en kvinna som förhandlar under ett möte, är det till skada eller nytta? I de här frågorna kan beskickningen ge råd. En kvinnlig diplomat har visserligen större rörelsefrihet än en kvinnlig businessresenär, men de regler som allmänt gäller i arabvärlden gäller också i Saudiarabien.

Klädselkoden är klar och tydlig. Det är abaya som gäller, och en duk runt halsen eller huvudet. Och abayor finns det massor av. De är ett verkligt forskningsobjekt för den modeintresserade. En kvinna kan resa till Saudiarabien lika väl som till andra länder. Det är bra att gå igenom researrangemangen med samarbetsparterna. Resten beror på ens eget öppna sinne och ens respekt för främmande kulturer. Både kvinnor och män genomför lyckade samarbetsprojekt!

Jemen-ryhmä työn touhussa Johanna Jokinen-Gavidian kodissa. Kuva: Maria Samandar <br/><br/>Jemengruppen i arbete hemma hos Johanna Jokinen-Gavidia. Foto: Maria Samandar

Den regionala verkligheten

De kommande veckorna präglas av spänningen inför Jemens fredsprocess. I beskickningen följer man noga med situationen. Jag har fått den ovanliga möjligheten att stå värd för Jemengruppen, där ambassadörerna från USA och Storbritannien uppdaterar läget för ministrarna i Riyadh.

Regionen genomlever också kritiska stunder på grund av situationen i Syrien. Saudiarabien är en aktiv utrikespolitisk aktör och regionens starka stat.  Även om läget minst sagt är bekymmersamt så finns det hopp för fredsförhandlingarna, både gällande Jemen och Syrien. Finland är känt för sin skicklighet när det gälller att bygga broar och mäkla fred.

Johanna Jokinen-Gavidia

Skribenten har tjänstgjort som andre tjänsteman vid Finlands ambassad i Riyadh i tre års tid.