Satu Santala YK:n maatalousrahaston IFADin apulaisjohtajaksi

Kehityspoliittisen osaston päällikkö Satu Santala on nimitetty YK:n alaisen maatalouden kehitysrahaston IFADin (International Fund for Agricultural Development) apulaisjohtajaksi.

Satu Santalan tavoitteena apulaisjohtajana on vahvistaa IFADin rahoituspohjaa, jotta kehittyvien maiden ruokaturvaa saataisiin parannettua.

Uudessa apulaisjohtajan tehtävässään (Associate Vice-President) Satu Santala työskentelee IFADin ulkosuhteista vastaavan osaston johdossa.  Tehtävä alkaa joulukuun alussa järjestön päämajassa Roomassa.

IFAD on kansainvälinen kehitysrahoituslaitos ja YK:n erityisjärjestö. Se on yksi maailman suurimmista maatalouden ja maaseutukehityksen rahoittajista köyhimmissä maissa. Järjestö edistää ruokaturvaa ja ravitsemusta sekä pyrkii vähentämään maaseudun köyhyyttä kehittyvissä maissa.

”IFADin toiminta parantaa kaikista heikoimmassa asemassa olevien ihmisten ruokaturvaa ja toimeentuloa, mikä on minulle tärkeää. Ruokaturvan kannalta ilmastonmuutos, luontokato ja koronapandemia ovat kaikki isoja kysymyksiä. Ruoka sitoo meidät yhteen maapallolla”, sanoo Satu Santala.

Satu Santala on työskennellyt ulkoministeriössä vuodesta 1996. Vuosina 2013–2016 hän toimi Maailmanpankin johtokunnan jäsenenä Washingtonissa. Viimeiset viisi vuotta hän on toiminut kehityspoliittisen osaston osastopäällikkönä.

”Tavoitteenani on vahvistaa IFADin rahoituspohjaa. Tulen hakemaan erilaisia kumppanuuksia, joiden avulla saamme parannettua köyhien viljelijöiden toimeentuloa ja toisaalta kehittyvien maiden ruokaturvaa”, sanoo Santala.

Suomi on IFADin pitkäaikainen tukija ja kumppani. Vuonna 2020 yli 23 miljoonaan ihmistä pääsi IFADin tuella rahoituspalveluiden piiriin ja 3,7 miljoonaa ihmistä sai koulutusta tuloja tuottavan toiminnan kehittämiseksi. Lisäksi lähes 1,7 miljoonaa hehtaaria maata saatiin ilmastokestävien toimintatapojen piiriin.