Hundra dagar, tio länder – kodbussen körde i gång i Ghana

Hundra dagar, tio länder – kodbussen körde i gång i Ghana

Den här veckan startade den afrikanska kodbussen sin färd i Ghana. Det handlar om en buss som åker runt med kunniga kodare i tio afrikanska länder i hundra dagars tid. Det är beskickningarna, Aaltouniversitetet, Nokia och Supercell som har sammanfört olika aktörer och kunniga ungdomar i ett projekt, som ingår i jubileet Finland 100 år. I Ghana är man särskilt glad över att projektet uppmuntrar flickor att ägna sig åt teknologi och kodning.

De finska beskickningarna i Afrika ville göra något tillsammans för att hedra det hundraåriga Finland och kom på idén med en kodbuss. Man ville göra någonting nytt och annorlunda, som samtidigt främjar Finlands centrala målsättningar i Afrika.

Kodbussen startade i Ghana och kommer att besöka tio afrikanska länder. Bild: Pirjo Suomela-Chowdhury
Kodbussen startade i Ghana och kommer att besöka tio afrikanska länder. Bild: Pirjo Suomela-Chowdhury

Projektet främjar IT-kunnande och på längre sikt sysselsättning och jämställdhet, samtidigt som det förstärker Finlandsbilden och fortsätter på det långsiktiga samarbetet med de afrikanska länderna kring utbildning, teknologi och innovationer. Det platsar också bra med tanke på Team- Finlandmålsättningarna, och med det utvecklingssamarbete kring informationsteknologi som Finland stödjer i Afrika.

”Projektet främjar Finlands vanligaste målsättningar i målländerna, skapar en positiv bild av Finland vilket är viktigt för Team Finlandverksamheten, samt bidrar till kontakter mellan länderna”, konstaterar Finlands ambassadör i Nigeria, Pirjo Suomela-Chowdhury.

Enligt henne tar kodbussen upp Finlands kompetens inom teknologi och utbildning, och erbjuder en fin möjlighet att presentera den för myndigheter, politiska beslutsfattare och den privata sektorn.

Nokias direktör i Ghana, Ramy Hashem, intervjuas. Bild: Pirjo Suomela-Chowdhury
Nokias direktör i Ghana, Ramy Hashem, intervjuas. Bild: Pirjo Suomela-Chowdhury

”Nokias roll som huvudsponsor förstärker ytterligare det positiva intrycket, eftersom Nokia är väldigt känt i Nigeria och Ghana och mycket positivt laddat. Man är också väldigt glad här över att projektet beaktar flickor och uppmuntrar dem att satsa på teknologi och kodning.”

Bägge parter har mycket att hämta och lära sig

Kärnan i projektet utgörs av kodningsverkstäder där ungdomar parvis får skapa ett eget musikstycke med hjälp av programmeringsspråket Sonic Pi som har öppen källkod. Det är över tjugo afrikanska och finländska samarbetspartner som gör tillvägagångssättet möjligt. Studerande från Aaltouniversitetet leder verkstäderna tillsammans med lokala invånare.

Kodbusskoordinatorn Irena Bakic från Aaltouniversitetet intervjuas av lokal media i Ghana. Bild: Vilma Hämläinen
Kodbusskoordinatorn Irena Bakic från Aaltouniversitetet intervjuas av lokal media i Ghana. Bild: Vilma Hämläinen

Kodning och teknologi är framtidens färdigheter i Finland, och i många afrikanska länder står man inför liknande utmaningar där befolkningen är mycket ung. Utbildning och ungdomssysselsättning är mycket stora utmaningar som regeringarna febrilt försöker lösa i Nigeria och Ghana, liksom i de andra länderna som kodbussen besöker.

”Kodbussprojektet landar i mycket mottaglig jord i det här avseendet. Och i målländerna finns kolossal potential och begåvning på kodningsområdet. Det här är ett starkt win-winprojekt och bägge parter har mycket att hämta och lära sig. För finländarna i kodbussen är det här ett unikt tillfälle att få samarbeta med noga utvalda, professionella och engagerade afrikanska samarbetspartner.”

Projektanställda Vilma Hämäläinen från Aaltouniversitetet inviger ungdomar i kodandets hemligheter. Bild: Pirjo Suomela-Chowdhury
Projektanställda Vilma Hämäläinen från Aaltouniversitetet inviger ungdomar i kodandets hemligheter. Bild: Pirjo Suomela-Chowdhury

Samarbetsparterna i Ghana är den högklassiga innovationshuben MEST och organisationen STEMbees, som arbetar för flickors vetenskapliga, teknologiska och matematiska kompetens.

Ambassaden har spelat en central roll för projektförberedelserna och tillsammans med de lokala samarbetsparterna har man också stått för de praktiska lokala arrangemangen.

Kodbussturnéns startskott innebar samtidigt lanseringen av Finlands hundraårsjubileum i Ghana. Det viktiga finska jubileumsåret och den hundraåriga självständigheten har fått gott om medieuppmärksamhet i landet.

”Det här är också ett jubileumsår för Ghana, som fyller 60 i mars. Dessutom fyller de diplomatiska förbindelserna mellan Ghana och Finland 40 år”, säger en glad Suomela-Chowdhury.

Ungdomar lär sig koda i Accra, Ghana. Bild: Pirjo Suomela-Chowdhury
Ungdomar lär sig koda i Accra, Ghana. Bild: Pirjo Suomela-Chowdhury

Finlands beskickningar i Afrika deltar i kodbussprojektet som koordineras av Aaltouniversitetet. Det är ett av Finland 100 – jubileumsprojekten, och avsikten är att ge unga människor likställda möjligheter att bekanta sig med teknologins värld.  Särskilt satsar man på att flickor deltar. Den uppmuntrande och positiva inlärningsmiljön betonar kreativa uttryckssätt och att man provar sig fram tillsammans.

Projektet startade i Ghana och kommer att pågå i hundra dagar då bussen besöker tio afrikanska länder söder om Sahara, för att avslutas i Sydafrika. Man räknar med att involvera ungefär 1700 ungdomar.  I kodbussprojektet deltar Aaltouniversitetet, utrikesministeriets åtta beskickningar i Afrika, Mehackit, Nokia och Supercell som har understött projektet.

Helena Kiiskinen