Tyske utrikesministern Joschka Fischer: EU utvecklas enbart genom kompromisser


"Det nya EU bör vara effektivt och demokratiskt. Jag tror att vi kan finna en kompromiss som vi alla kan leva med", sade den tyske utrikesministern Joschka Fischer vid sin presskonferens på söndagen tillsammans med utrikesminister Erkki Tuomioja. Fischer som anlänt till Finland på inbjudan av Tuomioja hade redan tillsammans med sin kollega hunnit delta i ett lopp runt Tölöviken. Ministrarna inledde sina diskussioner på klassiskt finländskt vis - i bastun. De behandlade ämnena omfattade Mellanöstern, Irak, Iran och situationen i Afghanistan samt aktuella EU-frågor och de transatlantiska relationerna.

Tuomioja och Fischer konstaterade att de var av samma åsikt "om de flesta frågor". Diskussionen om regeringskonferensen var enligt Tuomioja fruktbar, trots att ministrarnas åsikter om EU:s framtid delvis avvek från varandra.

Fischer hoppades att det europeiska framtidskonventets framställning som skulle användas som underlag för förhandlingarna vid regeringskonferensen skulle godkännas av denna. I Finland har man tidvis önskat ta upp en del förhandlingspunkter på nytt. "Framställningen motsvarar inte heller hundraprocentigt de tyska uppfattningarna. Europa kan dock enbart utvecklas genom kompromisser", konstaterade Fischer.

"Vi hoppas bägge att regeringskonferensen skall lyckas och målet är att nästa vår få till stånd ett avtal som klart för Europa framåt", konkluderade Tuomioja.

I Tyskland pågår som bäst en livlig debatt om landets roll i Afghanistan. Det har framförts åsikter om att det för Tyskland vore viktigare att sända trupper till Irak. Utrikesminister Fischer konstaterade redan inledningsvis att Tyskland är starkt knutet till processen i Afghanistan och "avser att hålla fast vid sina utfästelser". Fischer betonade operationernas laglighet och konstaterade att den tyska politiken efter kriget i Irak varit konstruktiv. Fischer föredrog att förbigå frågan om spekulationerna att ens under FN:s mandat sända tyska trupper till Irak.

"Vår åsikt är att Iraks suveränitet snarast möjligt bör återställas. Redan före kriget betonade vi FN:s roll. Det framgår dock av olika resolutioner att alliansens trupper nu svarar för säkerheten i Irak", förklarade Fischer.

Tuomioja klargjorde för sin del att Finland som medlem av FN allvarligt kommer att överväga en begäran om fredsbevarande styrkor ifall en sådan görs och under förutsättning att det gäller en självständig FN-operation. "Ingenting tyder dock på att situationen i Irak skulle hålla på att utvecklas i den riktningen."

Fischer sade om EU:s gemensamma försvar att EU kommit överens om att gå framåt på den gemensamma säkerhets- och försvarspolitikens område. Fischer påminde om att EU som bäst utför fredsbevarande uppdrag såväl i Kongo som i Makedonien. "EU går som en helhet i en ny riktning också inom försvarspolitiken. Finland går i samma riktning", formulerade Fischer sitt svar. Han betraktade inte heller resursfrågan som betydelsefull för det gemensamma försvaret.

"Tyskland har trupper på 8 000 man utanför landets gränser och Finland är också en aktiv fredsbevarare utomlands. Men nu verkar vi enbart under nationella symboler. Det är inte så mycket fråga om resurser utan om att vi handlar gemensamt, som Europeiska unionen", sade Fischer.

De sportiga utrikesministrarna joggade i mål i loppet runt Tölöviken sympatiskt hand i hand och delade plats 67. De uppnådde tiden 53,42, som dock är sämre än Tuomiojas tidigare resultat. Minister Fischer stoltserade med att han efter loppet också vederkvickt sig i havet. "Joggning och bastu förefaller att vara nya diplomatiska umgängesformer", myste Fischer.


EU
kriisinhallinta