Ritva Reinikka on nimitetty kehitystaloustieteen työelämäprofessoriksi

Kehityspolitiikan tutkija ja asiantuntija, taloustieteen tohtori Ritva Reinikka, on nimitetty kehitystaloustieteen työelämäprofessoriksi. Professuuri on osin rahoitettu kehitysyhteistyövaroin ja sen sijaintipaikkana on Helsinki Graduate School of Economics.

Taloustieteen tohtori Ritva Reinikka on viime vuosina antanut kansainvälistä asiantuntemustaan Suomen kehityspolitiikkaan. Kuva: Liisa Takala/UM

Ritva Reinikan näyttävä ura kehityspolitiikassa on kulkenut ulkoministeriöstä ensin akateemiseen tutkimukseen ja sen jälkeen Maailmanpankin asiantuntijaksi. Reinikka työskenteli Maailmanpankissa 20 vuoden ajan.

Viime vuosina Reinikka on muun muassa ollut tekemässä riippumatonta arviota Suomen kehitysyhteistyön tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta (2015) sekä selvitystä Suomen roolista globaalin oppimisen kriisin ratkaisemisessa (2018).

Uusi kehityksen taloustieteen työelämäprofessuuri ja tutkimusryhmä on osittain rahoitettu kehitysyhteistyövaroin. Valtionavustuksena myönnetty rahoitus jatkuu vuoden 2021 alkuun ja on suuruudeltaan 137 000 euroa.  Työelämäprofessori ja tutkimusryhmä tekevät kehitysmaiden talouksien ja hyvinvoinnin kehittymistä edistävää tutkimusta yhteistyössä kansainvälisten toimijoiden kanssa. Tutkimuksen tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi etsittäessä vastauksia oppimisen kriisiin.

Helsinki Graduate School of Economics on Aalto-yliopiston, Hankenin ja Helsingin yliopiston yhteinen taloustieteen osaamisen yksikkö. Sillä on vahvat edellytykset tehdä yhteistyötä ja kehittää tieteidenvälistä tutkimusta kehitysmaatutkimuksen ja kasvatustieteen alalla niin Suomessa kuin kansainvälisesti.