Ritva Jolkkonen till chef för Finnida

Utrikesråd Ritva Jolkkonen, Finlands ambassadör i Dar es Salaam, Tanzanien, har utnämnts till chef av utrikesministeriets avdelning för utvecklingssamarbetet från början av 2002.