Riksdagen stödde enhälligt Afghanistan-operationen

Riksdagen gav torsdagen den 10 januari ett enhälligt stöd till statsrådets förslag att Finland deltar i Den av FN sanktionerade fredsbevarande operationen i Afghanistan. Riksdagen sammanträdde under veckan till extra plenum för att behandla frågan. Enligt planerna skall man sända en högst 50 man stark fredsbevarande styrka till Afghanistan. Denna skulele bestå av en i civil- och militärsamarbete specialicerad styrka samt förbindelseofficerar.

YK
kriisinhallinta
ulko- ja turvallisuuspolitiikka