Riitta Resch blir ambassadör i Manila

Riitta Resch Statsrådet har idag beslutat föreslå för republikens president att utrikesrådet Riitta Resch skall utses till ambassadör i Manila i Filippinerna från den 1 september. Resch kom till ministeriet 1982 och har tjänstgjort vid ambassaderna i Paris och New Delhi samt vid representationen i Genève och vid FN-representationen i New York. Inom ministeriet har hon tjänstgjort vid rättsavdelningen, handelspolitiska avdelningen och politiska avdelningen som chef för FN-enheten och senast vid avdelningen för globala frågor som chef för enheten för allmänna globala frågor.