Finlands ambassadör (Reykjavik) Timo Koponen är anträffbar på utrikesministeriet, torsdag 21.6.2001

Finlands ambassadör (Reykjavik) Timo Koponen är anträffbar på utrikesministeriet, Maringatan 22, Sjöekipaget, ingång A 1, torsdagen 21.6.2001 klo 14.00-16.00, H-huset rum 102,
tel. (09) 1341 5028.