Frankrikes Europaminister Noëlle Lenoir: Jämlikheten en av EU:s grundstenar

"EU är jämlikt redan till sina grundläggande principer” konstaterade Frankrikes Europaminister Noëlle Lenoir vid en presskonferens tillsammans med utrikesminister Erkki Tuomioja på torsdagen.

Enligt Lenoir motsvarar uppdelningen i små och stora länder inte Europas verklighet. Inom EU råder en principiell jämlikhet mellan medlemsstaterna, även om länderna storlek beaktas. Lenoir ville betona att kommissionens sammansättning grundar sig på jämlik rotation och att de beslut i rådet som kräver enhällighet innebär alla länder, stora som små, har samma utgångsläge.

”Solidaritet och jämlikhet är utgångspunkterna”, sade Lenoir. ”Oberoende av storlek har alla länder kunnat delta i EU:s verksamhet.” Hon försäkrade att man lyssnar till de små ländernas bekymmer. ”Det är fullständigt felaktigt att påstå att Frankrike och Finland på något sätt skulle vara varandras motpoler. Vi är tvärtom av samma åsikt i många frågor”, påpekade Tuomioja. Lenoir höll med sin kollega. ”Vi har samma mål – att ge våra medborgare ett grundlagsfördrag."

Diskussionen om underskottet i de franska statsfinanserna och EU:s stabilitetspakts öde har under den senaste tiden varit livlig. Frankrike har fått ta emot mycket klander, men Europaminister lovade att Frankrike kommer att uppfylla stabilitetspaktens krav. ”Vi förväntar oss ingen särbehandling och vi måste minska vårt budgetunderskott”, konstaterade Lenoir. Trots att vår ekonomi belastas av en hög arbetslöshet minskar vi systematiskt de offentliga utgifterna. Stabilitetspakten är även en tillväxtpakt, och vi vill på inget sätt fördärva möjligheterna till tillväxt.”

Det krav på att i EU:s konstitutionella fördrag införa ett omnämnande om Europas kristna värderingar, som framför allt körs av Polen och Italien, stöter på motstånd i Frankrike. ”Enligt vår åsikt representerar ett utvidgat Europa en religiös mångformighet, som det nuvarande världsläget bara stärker. Kristendomen är ju inte den enda trosinriktningen i Europa”, preciserade Lenoir. Hon ansåg att det inte var nödvändigt att nämna kristendomen i det nya fördraget. Det är fråga om ett juridiskt dokument, inte en redogörelse för Europas kulturhistoria.

Enligt ministrarna är det givande att diskutera med europeiska kolleger även i mindre sammansättningar. ”Trots att vi i politiskt intensiva tider som dessa träffas så gott som varje vecka är det bra att få prata om frågor rörande regeringskonferensen även på tu man hand”, sade utrikesminister Erkki Tuomioja. I en union med 25 medlemsstater kommer de bilaterala relationerna att bli allt allmännare, och det är naturligt att det uppstår tillfälliga grupperingar runt vissa temaoråden.

”Man diskuterar för att komma till ett slutresultat. Vi är säkra på att vi kommer att nå en överenskommelse. Och samförstånd är en absolut förutsättning för att ett fördrag skall komma till stånd”, förtydligade Lenoir.

Minister Lenoir, som besökte Finland på inbjudan av utrikeshandels- och utvecklingsminister Paula Lehtomäki, träffade även statsminister Matti Vanhanen, bekantade sig med riksdagen och hann även inviga franska kulturcentrets nya lokaler i kabelfabriken i Helsingfors.

EU