Nordiska parlamentariker bekymrade över gränshinder

När en finsk kvinna gifter sig med en finsk man och flyttar till Sverige och mannen dessutom arbetar i Norge, varifrån skall man då söka moderskapspenning? Motsvarande problem finns inom hälsovården, bankservice, beskattning, godkännande av examen och mycket annat konstaterade Danmarks tidigare statsminister Poul Schlüter då hans rapport om avlägsnande av gränshinder i Norden i tisdags offentliggjordes vid Nordiska rådets 55 session i Oslo. Gränshindren gav upphov till diskussion bland parlamentarikerna.

Schlüter fungerade som utredningsman för att kartlägga de hinder som nordiska medborgare stöter på när de flyttar mellan de nordiska länderna eller lever i gränsområdena. "Mycket har gjorts men mycket återstår att göra. Problemet är det långsamma beslutsförfarandet. Vi är bra på att utreda, men inte alltid på att besluta", sade Schlüter.

"Schlüter har gjort ett bra grundarbete och hans arbete fortsätter även under Islands ordförandeperiod. Vi har förutsättningarna för att avlägsna dessa gränshinder", kommenterade Finlands nordiska samarbetsminister Jan-Erik Enestam. Schlüter fick uppdraget under Sveriges ordförandeperiod. Schlüters utredningsarbete kommer i framtiden även att synas i Nordiska ministerrådets verksamhet, där ett gränspolitiskt sekretariat skall inrättas.

Statsminister Matti Vanhanen deltog i sessionen och träffade både de nordiska och de baltiska statsministrarna. Vid dessa möten behandlades bland annat den inverkan EU:s och Natos utvidgning har för samarbetet mellan Norden och Baltikum, oljetransporterna på Östersjön, den nordliga dimensionen samt aktuella EU-frågor och internationella frågor. De baltiska länderna inbjöds att bli medlemmar i Nordiska investeringsbanken (NiB). Däremot kom de nordiska länderna inte överens om en fortsatt finansiering av miljöfinansieringsbolaget NEFCO. Danmark stretade emot.

Pohjoismaiden neuvosto
pohjoismainen yhteistyö