Puheenjohtajan tiivistelmä Lahti Adaptation Finance Ministerial -kokouksesta

Ministerit ja korkean tason edustajat tapasivat Lahdessa – Euroopan ympäristöpääkaupungissa 2021 – 3.-4.4.2022 nostaakseen ilmaston sopeutumisrahoituksen ilmastokeskustelujen kärkeen vuonna 2022.

Suomen kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari johti sopeutumisrahoitusta käsittelevän Champions Groupin ensimmäistä ministerivuoropuhelua COP26:n jälkeen. Kokous otettiin vastaan yhteistyöprosessin alkuna osallistujien kesken poliittisen huomion pitämiseksi sopeutumisrahoituksessa ja toiminnan vahvistamiseksi. Kokous osoittautui ratkaisevan tärkeäksi keskusteluksi sopeutumisrahoituksen yhteisistä painopisteistä, haasteista ja ratkaisuista matkalla kohti COP27:ää.

Lue koko puheenjohtajan tiivistelmä kokouksen tuloksista.