Puhdas vesi on juhlan arvoinen asia

Addis Alemin kylässä Etiopiassa juhlittiin helmikuussa vettä. Kylään 12 vuotta sitten Suomen tuella rakennettu vesipiste toimii edelleen hyvin. Kaivosta on pidetty hyvää huolta ja se on yhä uuden veroinen.

Puhtaalla vedellä on ollut valtava merkitys täällä asuvien ihmisten ja karjan terveyteen. Ennen kaivoa ihmiset sairastelivat ja paljon karjaa kuoli likaisesta vedestä saatuihin tauteihin.

Addis Alemin kylän lapsia kaivolla. Kuva: Joona Pettersson.

Vesipiste on suojattu luonnon lähde ja tyypillinen vesihuollon ratkaisu Etiopian maaseudulla. Kyläläisen keräsivät itse osan rahoituksesta ja rakensivat kaivon yhdessä.

Suomi on ollut kehittämässä vesihuoltoa ja sanitaatiota Etiopiassa 1990-luvulta lähtien. Suomen tukemat ohjelmat ovat tuoneet puhdasta vettä viidelle miljoonalle etiopialaiselle.

Vesiasioissa Suomi on kokoaan isompi toimija

Vesi on elintärkeä osa kestävää kehitystä ja oleellinen voimavara kaikelle ihmisen toiminnalle. Suomessa on panostettu vuosikymmenten ajan kokonaisvaltaiseen vesivarojen hallintaan ja kestävään veden käyttöön. Innovointikykymme ja teknologisen osaamisemme ansiosta pystymme tarjoamaan toimivia vesialan ratkaisuja kumppaneillemme ympäri maailman.

Suomen vesialan kansainvälinen strategia ohjaa Suomen toimia vuoteen 2030 saakka ja edistää vettä koskevan kestävän kehityksen tavoitteen toteutumista kansainvälisen yhteistyön avulla.