Presidenten befullmäktigade nya representanter till internationella uppgifter

Presidenten befullmäktigade nya representanter till internationella uppgifter

Republikens president har vid sin föredragning fredagen den 26 juni befullmäktigat

utrikesrådet Pekka Hukka, som har förordnats till chef för ambassaden i Dar es Salaam fr.o.m. den 1 september 2015, att vara Finlands representant i Östafrikanska gemenskapen,

utrikesrådet Tarja Fernández, som har förordnats till chef för ambassaden i Nairobi fr.o.m. den 1 september 2015, att vara Finlands representant i Förenta nationernas miljöprogram (UNEP) och i Förenta nationernas centrum för boende- och bebyggelsefrågor (HABITAT) i Kenya, samt

ambassadrådet Anna Gebremedhin (Rom fr.o.m. den 1 augusti 2015) att vara Finlands representant i Italien i Förenta nationernas livsmedels- och jordbruksorganisation.

Ytterligare information: Vesa Lehtonen, personaldirektör, tfn 0295 351 439