President Halonen: Att stärka FN viktigare än någonsin

Lovisa, 3. 8 (FNB) I dag är det viktigare än någonsin att stödja och stärka FN, anser president Tarja Halonen. Samtidigt framhåller hon att Förenta Nationerna är det internationella samfundets absolut viktigaste om mest universella institution. President Halonen talade vid Lovisa fredsforum på söndagen.

Fred måste enligt Halonen byggas upp även regionalt och lokalt. Dagens största utmaningar ligger i Afrika, Mellanöstern och södra Asien. Där kan Europa och européerna ställa sina egna erfarenheter till förfogande.

- Två världskrig började i Europa men nu har såren läkts och det kalla krigets murar rivits och lämnat väg för samarbete och integration, sade Halonen.

Hon tillade att konferensen för säkerhet och samarbete i Europa KSSE och dess efterträdare OSSE, Europarådet och Europeiska unionen erbjuder tillsammans med flera andra samarbetsforum en modell för man efter sekler av fientligheter kan inleda ett dagligt samarbete.

President Halonen tog i sitt tal också upp bland annat Finlands alliansfrihet, det internationella förtroende finländare åtnjuter och fredsrörelsens ställning i att förebygga konflikter.

Finland som medlare

Finland har som alliansfri stat kunnat fungera som medlare i konfliktsituationer som krävt regional kännedom utan att vara part i konflikten.

- Trovärdigheten hos en person som väljs för en sådan uppgift förutsätter således såväl en egen individuell förmåga som ett långsiktigt och konsekvent utrikespolitiskt arbete av bakgrundskrafterna.

Halonen nämnde statsrådet Harri Holkeris nya FN-uppdrag som i Kosovo som det senaste exemplet på förtroende för finländare. Holkeris uppgift som chef för FN:s interimsförvaltning i Kosovo UNMIK kan också ses som en del av det fredsbevarande verksamhet och de insatser för stabilitet och återuppbyggnad på hela västra Balkan som Finland har förbundit sig till under flera år.

Fredsrörelsens utmaningar

Halonen sade att det är en utmaning för fredsrörelsen att se framtidsutvecklingen över en lång period, betrakta jorden som en helhet och föreslå alternativa handlingssätt.

- Fredsrörelsen ska också föreslå alternativa handlingssätt samt påminna om vikten av att konflikter förebyggs och om hur man kan skapa en stabilitet som inte grundar sig på skrämselmetoder eller utnyttjande av andra.

Fredspris till Halonen

President Tarja Halonen fick också Lovisa fredsforums fredspris, som nu delades ut för femte gången. Hon tog emot det på söndagen av kyrkoherde Veli-Matti Hynninen. Han beskrev president Halonen som en orubblig kämpe för fred, rättvisa och solidaritet.

Fredsforum arrangeras för sjuttonde gång. Årets tema är mötet mellan religioner. Fredsfrågan behandlades ur judendomens, kristendomens och islams perspektiv. Fredsforum avlutas den sjätte augusti då hundratals lyktor sätts att flyta på havet till minnet av atombomben i Hiroshima. (FNB)


Presidentens tal på Lovisa fredsforum(Linkki toiselle web-sivustolle.)

YK