President Halonen diskuterade med president Bush om Irak

Det euroatlantiska partnerskapsrådets EAPC:s toppmöte i Istanbul, dagen efter Natos toppmöte, inleddes med ett traditionellt gruppfoto. Uppställningen för fotografering räckte så länge att grannarna i första raden, Finlands och Förenta staternas presidenter, också hade tid för ett kort utbyte av åsikter bland annat om situationen i Irak, berättade president Tarja Halonen senare vid sin presskonferens.

EAPC är det gemensamma organet för Nato och de länder som samarbetar i partnerskap för fred. I sitt mötesanförande konstaterade president Halonen att partnerskapssamarbetet under tio års tid stärkt stabiliteten och demokratin inom hela det euroatlantiska området. Finland stödjer förslagen att ytterligare utveckla detta samarbete med beaktande av de olika parternas behov, sade Halonen.

Sedan tio tidigare europeiska partnerskapsländer anslutit sig till Nato håller tyngdpunkten i partnerskapsprogrammet på att allt mer förflyttas till att stödja utvecklingen i länderna i Kaukasien och Centralasien. Samtidigt rönte de fem västeuropeiska partnerskapsländerna - Finland, Sverige, Österrike, Irland och Schweitz - en allt positivare uppskattning. President Tarja Halonen och försvarsminister Seppo Kääriäinen konstaterade detta vid sin presskonferens efter mötet. Ett bevis på detta var att Nato nu håller på att ge dessa länder tillträde till både stabsarbetet gällande den egna omvandlingsprocessen och till planering av krishanteringsoperationer i ett tidigt skede.

Specialtemat för EACP-mötet var Afghanistan, vars president Hamid Karzai deltog i mötet. I sitt inlägg om situationen i Afghanistan konstaterade president Halonen att ett lyckligt genomförande av de kommande valen är av högsta vikt för landets framtid och förutsätter ett tillräckligt säkerhetsstöd från den afghanska regeringens och det internationella samhällets sida. Finland strävar för sin del efter att ge sitt bidrag till åtgärderna inom det internationella samfundet för att stabilisera situationen i Afghanistan och landet är också en av de främsta mottagarna av finländska biståndsinsatser.

Utrikesminister Erkki Tuomioja hade också för avsikt att delta i EAPC-mötet, men var tvungen att inhibera sin resa på grund av hälsoskäl.President Halonens inlägg under toppmötet på finska(Linkki toiselle web-sivustolle.)

President Halonens inlägg angående situation i Afganistan på finska(Linkki toiselle web-sivustolle.)

NATO