President Halonen leder FN:s Millennium-toppmöte

Republikens president Tarja Halonen leder FN:s Millennium-toppmöte tillsammans med Namibiens president Sam Nujoma i New York den 6.–9. september. Till FN:s stats- och regeringsöverhuvudens generalförsamling förväntas det ett rekordantal deltagare.

FN:s generalförsamlingens 55. sessionsperiod öppnas den 5. september, då statsråd Harri Holkeri väljas till president av generalförsamlingen. Finland blir då FN:s generalförsamlingens ordförande för första gång.

YK