President Ahtisaari: Vi får inte lämna Irak ensamt


"Irak får inte försättas i en situation där landet inte kan sköta de åligganden som anstår en stat", sade president Martti Ahtisaari på en presskonferens i Helsingfors på onsdagen. Ahtisaari utsågs på måndagen att leda en fristående arbetsgrupp med uppgift att utreda bakgrunden till attentaten mot FNs Bagdad-högkvarter den 19 augusti. Gruppen skall också kartlägga behoven av reformering av FNs säkerhetssystem.

Det var för halvannan vecka sedan som FNs generalsekreterare bad Ahtisaari samla ihop en expertpanel.
"Det är fråga om en mycket liten arbetsgrupp som bistås av teknisk personal. Det har redan gjorts en hel det utredningsarbete om Bagdadhändelserna, men generalsekreterarens uttryckliga önskemål var att den här gruppen skulle vara helt fristående från FN.

Enligt Ahtisaari önskade FN en utomstående person som ändå hade kännedom om världsorganisationen. Ahtisaari passade sålunda bra. Han har arbetat som FNs administrativa direktör med ansvar även för säkerhetsfrågor.

FNs ledning vill ha en evaluering av sitt säkerhetssystem. Rapporten förväntas berätta hur samarbetet fungerar och hur man i kommande operationer kan förbättra FN-personalens säkerhet. "FN har redan nu vidtagit åtgärder", påminde Ahtisaari. Arbetsgruppen skall utreda FNs mandat för närvaron i Irak och vilka var FNs och vilka koalitionens förpliktelser.

Det finns olika alternativ för FNs kommande roll i Irak. Men det råder fortfarande stora åsiktsskillnader i frågan mellan medlemsländerna. "Också det här kan bli en knivig sits. Panelens arbete kommer säkert att inverka på i vilken utsträckning FN kommer att kunna närvara i Irak. Vår lägesbedömning måste vara ärlig, och vi blir även tvungna att ställa oss frågan om FN överhuvudtaget har förutsättningar att verka i Irak", sade Ahtisaari..

.Koalitionens trupper spelade en central roll i räddningsarbetet efter attentatet den 19 augusti. Ahtisaari tror att han kommer att få "all hjälp" från ockupationsmakterna i Irak. I det här skedet finner han det svårt att tro att man kunde arrangera fria val i Irak. Läget i landet är mycket allvarligt.

Ahtisaari har varit ett hett namn för många krävande internationella uppdrag. Även Irak blir ett svårt arbetsfält. "Man har inte bett mig ta hand om alltför lätta uppdrag", log Ahtisaari. I år har den forne presidenten överhopats med flera nya utmaningar som han inte kunnat förutse. Ett problem är att det finns så få medlare och internationella experter. "Jag försöker via min organisation underlätta det att know-how förs vidare. Jag brukar också föra fram lämpliga namn för internationella expertuppdrag, konstaterade Ahtisaari.

På onsdagen reste han till New York för att träffa medlemmar i den expertpanel han sammankallat. Arbetsgruppens rapport skall vara klar inom sex veckor.President Ahtisaaris presskonferens direkt på nätet

YK