President Ahtisaaris presskonferens direkt på nätet

President Martti Ahtisaari, som av FN:s generalsekreterare utsetts att leda den arbetsgrupp som skall behandla säkerheten för FN:s personal i Irak, redogör för sitt nya uppdrag och svarar på frågor onsdagen den 24 september kl. 10.00.

Presskonferensen kan höras live som RealAudio-sändning på våra webbsidor och senare som bandning.