Poul Schlüter perää ministereiltä vahvoja toimia rajaesteiden poistamiseksi

Jan-Erik Enestam ja Poul Schlüter Pohjoismaiden ministerineuvoston asialistalla ovat jälleen rajaestekysymykset. Puheenjohtajamaa Ruotsin pohjoismaisen yhteistyöministerin Berit Andnorin nimittämä erityisedustaja, Tanskan entinen pääministeri Poul Schlüter vieraili Suomessa 11. ja 12. elokuuta neuvottelemassa Pohjoismaiden välisten rajaesteiden poistamisesta. Lähtökohtana Schlüterin työlle on Ole Norrbackin viimekeväinen kartoitus Pohjoismaasta toiseen liikkuvien kansalaisten asemasta. Lisäksi mukana ovat yritysten integraatiossa kohtaamat ongelmat. Schlüterin mielestä rajaesteiden purkamisessa avainasemassa ovat ammattiministerit, joiden on nyt tehtävä konkreettisia päätöksiä.

Noin 40 000 pohjoismaalaista muuttaa vuosittain toiseen Pohjoismaahan. Helsingissä tiistaina järjestetyssä tiedotustilaisuudessa Schlüter totesi, että luku voisi olla viisinkertainen: moni miettii lähtemistä töihin, opiskelemaan tai asumaan toiseen Pohjoismaahan, mutta törmää lukemattomiin pieniin rajaesteisiin. Siksi Pohjoismaiden kansalaisten oikeuksien yhdenvertaistaminen on tärkeää. Ongelmat ovat vaikeita ja vanhastaan tuttuja, mm. verojärjestelmien erilaisuus ja yleinen turvattomuuden tuntu. Schlüter korosti, että Pohjoismaiden neuvostossa on aikanaan tehty tärkeitä, suorastaan sensaatiomaisia päätöksiä, kun luotiin yhteispohjoismaiset työmarkkinat ja poistettiin passipakko maiden väliltä. Nyt kehitys on jossain määrin pysähtynyt ja siksi Ruotsi onkin halunnut ottaa integraation keskeiseksi asiaksi puheenjohtajuuskaudellaan.

Schlüterin mielestä avainasemassa ovat ammattiministerit, joiden on tehtävä konkreettisia päätöksiä ja muutosehdotuksia. Ministerien on ponnisteltava voimakkaasti muutosten eteen ja vaadittava virkamiehiltään ratkaisuesityksiä. Uudet, paksut selvityspumaskat sinällään eivät vie asiaa eteenpäin. Schlüter kehuikin Norrbackin raporttia käytännönläheiseksi. Siinä ilmeni useita ehkä yllättäviäkin ongelmia, joista esimerkkinä Schlüter otti äitiys- tai vanhempainrahan maksatuksen: mikä maa maksaa korvauksen, jos äidin kotimaa on eri kuin asuinmaa ja lisäksi äiti on töissä kolmannessa maassa? Tilanteeseen sovellettavaa sääntöä ei sopimuksista löydy. Sääntöjen tuntemuksessa on niin ikään aukkoja: kunnan viranomainen on kieltäytynyt käsittelemästä toisen Pohjoismaan kansalaisen äidinkielellään kirjoittamaa anomusta, sillä ei ole tuntenut kielisääntöä, jonka mukaan millä tahansa pohjoismaisella kielellä voi kääntyä viranomaisten puoleen. Schlüterin mielestä juuri tällaiset aukot on saatava suljettua. Pienetkin ongelmat ovat vaikeita niille, joita ne koskettavat. Ympäristöministeri Jan-Erik Enestam, joka vastaa myös pohjoismaisesta yhteistyöstä, oli Schlüterin kanssa samoilla linjoilla. Hän totesi, että monesti kansalaiset tietävät paremmin oikeuksistaan kuin viranomaiset.

Schlüterin on määrä raportoida rajaestekysymyksissä saavutetuista edistysaskeleista Pohjoismaiden pääministereille Pohjoismaiden neuvoston istunnossa Oslossa lokakuun lopulla. Schlüter kiertää keskustelemassa rajaesteongelmista Pohjoismaissa. Suomessa Schlüter keskusteli useiden ministerien ja virkamiesten kanssa.

Norrbackin raportti

pohjoismainen yhteistyö