Portugalin ja Suomen yhteinen lausunto koskien maiden välisten diplomaattisten suhteiden 100-vuotisjuhlaa

Tammikuussa 2020 tulee kuluneeksi 100 vuotta Portugalin ja Suomen välisten diplomaattisuhteiden solmimisesta.

Portugalin ulkoministeriön ja Suomen ulkoministeriön logot

Kuluneen vuosisadan aikana maat ovat edistäneet yhdessä luomaansa vakaata ja monipuolista yhteistyösuhdetta ja rakentaneet vankat ystävyys- ja yhteistyösuhteet.

Portugali ja Suomi haluavat edistää tämän yhteistyön tulevaisuutta painottaen sellaisia molempia kiinnostavia alueita kuten innovaatio, kiertotalous ja energia-alan murros. Myös ilmastonmuutos on molemmille maille suuri huolenaihe ja haaste. Portugali ja Suomi ovat erityisen kiinnostuneita yhteistyöstä metsänhoidon alalla. Tätä yhteistyötä voitaisiin hyödyntää Portugalin maaseudun kehittämisen suunnittelussa.

Portugali ja Suomi vahvistavat tänään sitoutumisensa kahdenvälisten suhteidensa laajentamiseen poliittisella, taloudellisella ja kulttuurin tasoilla samoin kuin vakaan ja kiinteän yhteistyön vahvistamiseen Euroopan unioniin liittyvissä asioissa yhteisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Maat haluavat lisäksi korostaa ja vahvistaa läheistä yhteistyötään ja yhteisiä näkemyksiään globaaleista haasteista, joita käsitellään kansainvälisillä foorumeilla.